R  E  J  E  S  T  R  A  C  J  A

Konferencja podczas Krajowych DNI POLA Minikowo 2020 ONLINE 

PROGRAM KONFERENCJI

„PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEGO ROLNICTWA W DOBIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH, WYLUDNIANIA WSI I TROSKI O ŚRODOWISKO”

Dzień 1
22.06.2020
KLIMAT, WODA, GLEBA

10:00 – 10:15 Powitanie uczestników i wprowadzenie, dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR Minikowo

10:15 – 11:30 Debata Zagrożenia i wyzwania stojące przed rolnictwem w dobie zmian klimatycznych oraz niedoboru wody

moderator: dr hab. Roman Rolbiecki, UTP Bydgoszcz

uczestnicy:
Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Warszawa
dr hab. Jerzy Kozyra, IUNG PIB Puławy
Marek Radzimierski, KPODR Minikowo
dr Grzegorz Smytry, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Bydgoszczy w Państwowym Gospodarstwie Wodnym
„Wody Polskie”
dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR Minikowo
prof. dr hab. Jacek Żarski, UTP Bydgoszcz

tematyka:
teledetekcja satelitarna w ocenie występowania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
konsekwencje zmian klimatu dla polskiego rolnictwa
gospodarowanie wodą na poziomie gospodarstwa rolnego
działalność Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”

lokalne partnerstwa na rzecz wody
monitorowanie i przeciwdziałanie skutkom suszy
potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin w Polsce

11:45 – 16:15 Panele tematyczne prowadzący: dr hab. Piotr Dorszewski, KPODR Minikowo

Panel I. Precyzyjnie zakręceni – rolnictwo okiem młodych rolników – perspektywy Rolnictwa 4.0

11:45 – 12:00 Jak zatrzymać młodych rolników na wsi – młodzi rolnicy w nowej perspektywie WPR po 2020 roku. dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR Minikowo

12:00 – 12:15 Systemy wspomagania decyzji w rolnictwie – Platforma Sygnalizacji Agrofagów dr hab. Anna Tratwal, dr Marcin Baran, IOR PIB Poznań

Aplikacje wspomagające zarządzanie gospodarstwem i pracę rolnika.

12:15 – 12:30 Roman Bathelt, 365FarmNet; Jerzy Koronczok, Agrocom Polska

12:30 – 12:45 Paweł Malinowski, BASF Polska (xarvio)

12:45 – 13:00 Climate Field View – nowoczesna platforma cyfrowa do zarządzania uprawami. Damian Wiśniewski, Bayer Polska

Panel II. Gleba, jako najważniejszy zasób gospodarstwa

13:15 – 13:30 Ocena stanu i struktury gleby punktem wyjścia do poprawy kondycji pól. prof. dr hab. Jacek Długosz, UTP Bydgoszcz

13:30 – 13:45 Metody zatrzymania wody w glebie. Marek Radzimierski, KPODR Minikowo

13:45 – 14:15 Uproszczenia w uprawie, jako element ochrony i konserwacji gleb. Na co zwracać uwagę rozpoczynając uprawę bezorkową. dr hab. Iwona Jaskulska, prof. dr hab. Dariusz Jaskulski, UTP Bydgoszcz

14:15 – 14:30 Zatrzymanie materii organicznej w glebie – inicjatywa 4 promile. dr hab. Grzegorz Siebielec, IUNG PIB Puławy

Panel III. Nawożenie i ochrona roślin

14:45 – 15:00 Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. Wiktor Szmulewicz Prezes KRIR Warszawa

15:00 – 15:15 Metody pozyskiwania danych do tworzenia map aplikacji nawozów azotowych. Krzysztof Płocki, Rolniczy Przegląd Techniczny

15:15 – 15:30 Strategia nawozowa w dobie programu azotanowego oraz w obliczu ryzyka suszy. dr inż. Karolina Frąckowiak, Prezes YARA Poland

15:30 – 15:45 Bacara Trio – nowe rozwiązanie w zwalczaniu miotły zbożowej uodpornionej na herbicydy z grupy ALS. Dariusz Szymański, Bayer Polska

15:45 – 16:00 Wyzwania dla ochrony roślin w dobie wycofywania substancji aktywnych. dr hab. Dariusz Pańka, UTP Bydgoszcz

16:00 – 16:15 Skuteczna ochrona roślin w warunkach ekstremów pogodowych. Andrzej Brachaczek, Dyrektor ds. badań i rozwoju, INNVIGO

Dzień 2
23.06.2020

BEZPIECZEŃSTWO BIAŁKOWE KRAJU

10:00 – 10:15 Powitanie uczestników i wprowadzenie

dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR Minikowo

10:15 – 11:30 Debata Jak poprawić bezpieczeństwo białkowe kraju?

moderator: prof. dr hab. Janusz Prusiński, UTP Bydgoszcz

uczestnicy:
dr Ryszard Kamiński, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Agnieszka Osiecka, COBORU, Słupia Wielka
prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela, UP Lublin
Juliusz Młodecki, Prezes Zarządu KZPRIRB Warszawa

tematyka:
rola roślin bobowatych w strukturze upraw
polski program białkowy
alternatywne źródła białka wobec białka genetycznie zmodyfikowanego

organizacja rynku wysokobiałkowych surowców paszowych

11:45 – 16:00 Panele tematyczne prowadzący: dr hab. Piotr Dorszewski, KPODR Minikowo

Panel I. Krajowe źródła białka w żywieniu zwierząt

11:45 – 12:05 Odmiany roślin strączkowych wnoszące postęp biologiczny. prof. dr hab. Janusz Prusiński, UTP Bydgoszcz

12:05 – 12:25 Nasiona roślin bobowatych – wartość pokarmowa i czynniki antyżywieniowe. prof. dr hab. Małgorzata Świątkiewicz, IZ PIB Kraków-Balice

12:25 – 12:45 Perspektywy stopniowej substytucji pasz pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych; pasze krajowe wysokobiałkowe w zastępstwie roślin modyfikowanych. prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela, UP Lublin

Panel II. Soja w uprawie i żywieniu zwierząt

13:00 – 13:15 Polska soja – sukcesy i wyzwania. Postęp odmianowy w uprawie soi – rekomendacje. Agnieszka Osiecka, COBORU, Słupia Wielka

13:15 – 13:30 Agrotechnika roślin białkowych, w tym soi. prof. dr hab. Andrzej Kotecki, UP Wrocław

13:30 – 13:45 Soję da się skutecznie chronić. Marcin Chojecki, BASF Polska

13:45 – 14:00 Zagrożenia chorobowe w uprawie soi. dr hab. Grzegorz Lemańczyk, UTP Bydgoszcz

14:00 – 14:15 Rezultaty projektu Grupy Operacyjnej EPI Konsorcjum „Moja Soja”. prof. dr hab. Anna Wenda-Piesik, UTP Bydgoszcz

14:15 – 14:30 Wieprzowina bez GMO – doświadczenia kujawsko-pomorskich rolników i Grupy Operacyjnej EPI Konsorcjum „Moja Soja”. dr hab. Piotr Dorszewski, KPODR Minikowo

Panel III. Efektywne gospodarowanie użytkami zielonymi

14:45 – 15:00 Wykorzystanie traw i motylkowatych w produkcji pasz w warunkach suszy. prof. dr hab. Roman Łyszczarz, UTP Bydgoszcz

15:00 – 15:15 Innowacje w technologii produkcji lucerny. prof. dr hab. Jadwiga Andrzejewska, UTP Bydgoszcz

15:15 – 15:30 Organizowanie efektywnego wypasu bydła na TUZ – rotacyjny wypas bydła. Paweł Węgelewski

15:30 – 15:45 Innowacja oparta na tradycji – konsorcjum „Zielone mleko” Grażyna Wera-Malatyńska, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Sandry Brdy”