Krajowe Dni Pola 2020 to unikalne w skali kraju wydarzenie inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm zaopatrujących w środki do produkcji polowej polskie rolnictwo. Jest ono wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszcz, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU), Polskiej Izby Nasiennej. Patronat i rozbudowany udział w wydarzeniu zadeklarował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z departamentami odpowiedzialnymi za doradztwo, badania i naukę, transfer wiedzy i innowacji rolniczych, szkolnictwo zawodowe).

Współorganizatorzy

Patronat honorowy

Sponsor generalny

Partnerzy organizacyjni

Patronat medialny

Partnerzy branżowi