Kujawsko-Pomorskie Dni Pola to wydarzenie inspirowane chęcią prezentacji w jednym miejscu bogatej oferty firm zaopatrujących polskie rolnictwo w środki do produkcji polowej. Są wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polskiej Izby Nasiennej. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Impreza towarzysząca Krajowym Dniom Pola.

Krajowe Dni Pola mające miejsce po raz pierwszy w Minikowie w czerwcu 2020 r. były unikalnym w skali kraju wydarzeniem, zorganizowanym w kraju po piętnastu latach przerwy. Organizatorami wydarzenia byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy m. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP). W 2020 roku rangi imprezie nadała obecność Janusza Wojciechowskiego, Komisarza Unii Europejskiej ds. Rolnictwa, jak i Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z sukcesem Krajowych Dni Pola Minikowo 2020 (KDP), wyrażonym dużym zainteresowaniem i uznaniem odbiorców, w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęto decyzję o ponownej organizacji tego wydarzenia w 2021 roku w Minikowie. W roku bieżącym Krajowe Dni Pol odbywają się w Sielinku w woj. wielkopolskim. Dni Pola w Minikowie z uwagi na zainteresowanie rolników na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez nas i odbędą się 1-2 lipca 2023 r. jako impreza towarzysząca Krajowym Dniom Pola oraz jako najważniejsze wydarzenie polowe na Kujawach i Pomorzu.

Cykl wydarzeń w czerwcu, lipcu i we wrześniu.

Warto podkreślić, że Kujawsko-Pomorskie Dni Pola to doskonały przykład rozwijania w praktyce systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie, czyli systemu AKIS (ang. Agriculture Knowledge Information Systems, pol. Systemy Informacji o Wiedzy Rolniczej). Kwintesencją koncepcji tego wydarzenia jest bowiem współpraca doradztwa ze światem nauki i biznesu, aby przekazywać wiedzę i przybliżać innowacyjne rozwiązania rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich, w tym – co bardzo ważne – uczniom szkół rolniczych. Zainteresowani będą mogli skorzystać z licznych wydarzeń odbywających się w Minikowie, w tym konferencji i warsztatów polowych. W tym samym terminie co Kujawsko-Pomorskie Dni Pola (1-2 lipca 2023 r.) w Minikowie odbędą się Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH, Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Dopełnieniem całości będzie cykl wydarzeń jesienny, w tym Dzień Kukurydzy, Soi, Buraka cukrowego oraz Święto ziemniaka zaplanowane na 17 września 2023 r.

Impreza towarzysząca IV Krajowymi Dniami Pola w Sielinku

Współorganizatorzy

Patronat honorowy

Sponsor generalny

Sponsor strategiczny

Główni sponsorzy branżowi

Partnerzy organizacyjni

Patronat medialny

Partnerzy branżowi