Warsztaty dla rolników i osób zainteresowanych w dniach 1-2 lipca 2023 w ramach Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Minikowie

Miejsce spotkania – namiot Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej przy kolekcji roślin zielarskich.

L.p. Temat warsztatu Termin i godzina, czas trwania Limit osób  

Osoby prowadzące

 

Opis warsztatu

Sobota 1 lipca Niedziela 2 lipca
1 Rolnictwo ekologiczne 10.00 – 11.00

60 min

20 Dr hab. inż. Mariusz Piekarczyk Zasady ekologicznego systemu produkcji rolniczej. Wymagania stawiane gospodarstwom ekologicznym. Społeczne, kulturowe, środowiskowe i produkcyjne aspekty przechodzenia na ekologiczną produkcję rolniczą.
2 Praktyczne wykorzystania UVS i kamery multispektralnej w rolnictwie 10.00 – 11.00

60 min

15 mgr inż. Gracjan Kątek

dr hab. inż. Lech Gałezewski, prof. PBŚ

Przedstawienie obrazowania kamerą multispektraną wybranego pola w dwóch okresach – dane z połowy czerwca i początku lipca. Analiza i wnioski. Następnie oblot i obrazowanie wybranego pola w Minikowe w czasie pokazu i analiza danych.
3 Jak uprawiać zioła? 11.00 – 12.00

60 min

15 Prof. Jadwiga Andrzejewska Prezentacja gatunków przydatnych do uprawy w naszych warunkach klimatycznych. Zasady doboru gatunków do warunków glebowych gospodarstwa. Przygotowanie stanowiska i zasady nawożenia roślin zielarskich. Zakładanie plantacji – z siewu czy z rozsady? Podstawy pielęgnacji ziół.  Rodzaj surowca zielarskiego a sposób zbioru i suszenia. Od czego i jak zacząć przygodę z uprawą ziół?
4 Właściwości i zastosowanie ziół 12.00 – 13.00

60 min

15 Dr inż. Katarzyna Sadowska Omówienie związków czynnych i właściwości ziół znajdujących się na kolekcji. Zastosowanie lecznicze, przyprawowe, kosmetyczne i kulinarne surowców zielarskich. Zasady sporządzania mieszanek ziołowych.
5 Choroby roślin uprawnych i ich rozpoznawanie  12.00 – 13.00

60 min

11.00 – 12.00

60 min

15 Dr hab. Grzegorz Lemańczyk, prof. PBŚ Warsztaty grupowe będą dotyczyły oznaczania chorób roślin uprawnych. Na podstawie objawów chorobowych oraz z wykorzystaniem lupy będą przedstawiane możliwości określenia sprawcy/przyczyny  choroby. Ponadto będzie określany sprawca na podstawie zarodników z wykorzystaniem mikroskopu.  Zajęcia będą odbywały się na kolekcji „Ogród chorób roślin”. Omówione zostaną najważniejsze informacje dotyczące występujących chorób.
6 Szkodniki roślin uprawnych i ich rozpoznawanie 12.00 – 13.00

60 min

15 Dr hab. inż. Robert Lamparski, prof. PBŚ Warsztaty grupowe będą dotyczyły oznaczania uszkodzeń i szkodników roślin rolniczych.  Zajęcia będą odbywały się na kolekcji „Ogród chorób roślin”. Omówione zostaną najważniejsze informacje dotyczące występujących szkodników roślin rolniczych.
7 Warsztaty florystyczne – letnie wianki  10.00 – 11.00

60 min

10 dr Iga Grześkow Wyplatanie letnich wianków z materiałów florystycznych z użyciem kwiatów polnych i sezonowych.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na debatę pt. „Rolnictwo dziś i jutro”

Debata odbędzie się 1 lipca 2023 r. od godz. 14:00 w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie

udział w debacie możliwy jest po zgłoszeniu chęci uczestnictwa, mailowo na adres dawid.skotnicki@kpodr.pl aleksandra.heftowicz@kpodr.pl
bądź telefonicznie pod nr 723-692-565, 667-662-809