6-7 czerwca 2020 r. Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie
relacja dostępna pod linkiem


20-23 czerwca 2020 r. Krajowe Dni Pola w Minikowie


20-21.06.2020 r. Strona Krajowych Dni Pola – relacja na żywo, on-line


22.06.2020 r. Strona Krajowych Dni Pola

Telekonferencja Krajowe Dni Pola
Debata: Zagrożenia i wyzwania stojące przed rolnictwem w dobie zmian klimatycznych oraz niedoboru wody

Blok 1 Precyzyjnie zakręceni – rolnictwo okiem młodych rolników
Blok 2 Gleba jako najważniejszy zasób gospodarstwa
Blok 3 Nawożenie i ochrona roślin

23.06.2020 r. Strona Krajowych Dni Pola

Telekonferencja Krajowe Dni Pola
Debata: Jak poprawić bezpieczeństwo białkowe kraju?

Blok 1 Krajowe źródła białka w żywieniu zwierząt
Blok 2 Uprawa soi w Polsce
Blok 3 Efektywne gospodarowanie użytkami zielonymi