PROGRAM KONFERENCJI

„EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD NA POL@CH W POLSCE”

14-17 czerwca 2021 (poniedziałek – czwartek)

Link do rejestracji na Konferencję:
https://konferencjekdp2021.pl/

DZIEŃ 1 Grupy Operacyjne (EPI-AGRI) – przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie (nauka – rolnicy – przedsiębiorcy – doradztwo) TEMATYKA

 •  Grupy Operacyjne w działaniach na rzecz postępu w sektorze rolno-spożywczym
 •  Wymiana informacji i nawiązanie współpracy partnerskiej Grup Operacyjnych
 •  Skatalogowanie wszystkich inicjatyw na rzecz innowacji w ramach Działania „Współpraca” (PROW 2014-2020)

DZIEŃ 2 Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 – najważniejsze rozstrzygnięcia – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi TEMATYKA

 •  Stan prac nad Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027
 •  Krajowe rozstrzygnięcia na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu
 •  Krajowy Plan Odbudowy (KPO) dla wsi i rolnictwa

DZIEŃ 3 Instytuty Badawcze i Uczelnie, otoczenie rolnictwa na rzecz Zielonego Ładu w Polsce TEMATYKA

 •  Bioróżnorodność w produkcji zwierzęcej
 •  Ograniczenie stosowania antybiotyków i poprawa dobrostanu zwierząt
 •  Narodowe zasoby genetyczne roślin i doradztwo odmianowe w ekologii
 •  Ochrona gleby i wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wody
 •  Sposoby podnoszenia jakości plonów i żyzności gleby
 •  Biogospodarka i niskoemisyjność
 •  Zarządzanie ryzykiem w sektorze rolno-spożywczym

SESJA POSTEROWA TEMATYKA

 •  Ochrona i bezpieczeństwo środowiska
 •  Bezpieczeństwo żywności i pasz
 •  Ochrona zdrowia zwierząt

DZIEŃ 4 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (UTP) na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – budowa regionalnych partnerstw TEMATYKA

 •  Horyzont EUROPA i projekt BIOEASTsUP
 •  Neutralność klimatyczna i bioróżnorodność
 • Znaczenie zielonej chemii
 • Ograniczanie występowania chwastów, szkodników i chorób
 • Technologie na rzecz ochrony środowiska
 • Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
 • Cyfryzacja w rolnictwie
 • Ochrona zdrowia zwierząt

SZCZEGÓŁOWY
PROGRAM KONFERENCJI KDP 2021

Celem Krajowego polowego pokazu postępu genetycznego odmian roślin uprawnych w Chrząstowie jest prezentacja na poletkach pokazowych najnowszych osiągnięć hodowlanych, a także agrotechnicznych:

– soi i roślin bobowatych grubonasiennych rekomendowanych do uprawy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
– zbóż i innych gatunków roślin rekomendowanych do uprawy w województwie,
– prezentujących sposoby zwiększania bioróżnorodności na polach uprawnych w rolnictwie, zwłaszcza ekologicznym,
– odmian zbóż jarych o podwyższonej tolerancji na suszę.

„Krajowy polowy pokaz postępu genetycznego odmian roślin uprawnych. Chrząstowo 2021” organizowany jest po raz drugi z rzędu, jako impreza towarzysząca Krajowym Dniom Pola KPODR w Minikowie.

Przez ostatnie kilkanaście lat impreza odbywała się nieprzerwanie pod nazwą Dni Pola w SDOO w Chrząstowie. Impreza ta co roku gromadzi rolników z całego województwa. Tegoroczny krajowy pokaz jest okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu nowych odmian, roli postępu genetycznego w poprawie zdrowotności roślin, sposobów zwiększania bioróżnorodności w rolnictwie, zwłaszcza ekologicznym, możliwości doboru odpowiednich odmian o podwyższonej tolerancji na suszę, nowoczesnych technologii uprawy oraz wymiany doświadczeń.

Film z roku 2020

Impreza odbywa się w ramach obchodów Krajowych Dni Pola zorganizowanych przez ODR Minikowo.

Ramowy Program

Sobota 19.06.2021 r.

9:00 Udostępnienie dla zwiedzających stoisk Krajowych Dni Pola, Targów AGRO-TECH oraz Pokazu zwierząt, rozpoczęcie relacji na żywo z Krajowych Dni Pola

10:00 – 11:00 Spotkanie z mediami (rozmowy, wywiady)

11:00 – 12:00 Oficjalne otwarcie Krajowych Dni Pola Minikowo 2021

12:00 – 12:15 Wręczenie wyróżnień i podziękowań Krajowych Dni Pola Minikowo 2021

12:15 – 12:30 Oficjalne przekazanie roli organizatora kolejnej edycji Krajowych Dni Pola

12:30 – 13:30 – Zwiedzanie stoisk  Krajowych Dni Pola

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
 • Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
 • Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
 • Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy w Falentach
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
 • Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Narodowy Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

13:30 – 14:30 Zwiedzanie kolekcji odmian Krajowych Dni Pola Minikowo 2021

 • Kolekcja roślin zielarskich
 • Kolekcja Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych oraz projektu AGROBANK
 • Demonstracja eDWIN modele chorobowe i dane meteorologiczne w produkcji polowej
 • Kolekcja odmian roślin bobowatych
 • Kolekcja firmowa
 • Kolekcja odmian pszenicy ozimej
 • Kolekcja odmian rzepaku ozimego

14:30 Serwis kawowy oraz poczęstunek przygotowany przez Organizatorów

18:00 Zakończenie pierwszego dnia Krajowych Dni Pola, Targów AGRO-TECH oraz Pokazu zwierząt

 

Niedziela 20.06.2021 r.

9:00 Udostępnienie dla zwiedzających stoisk Krajowych Dni Pola, Targów AGRO-TECH oraz Pokazu zwierząt, rozpoczęcie relacji na żywo z Krajowych Dni Pola

11.00 Wręczenie nagród laureatom konkursów Agroliga 2021 – finał etapu regionalnego

11:30 Wręczenie nagród finalistom konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w województwie kujawsko-pomorskim – etap regionalny

 • podregion bydgoski
 • podregion toruński
 • podregion włocławski

12:00 Wręczenie nagród finalistom konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w województwie kujawsko-pomorskim – etap wojewódzki

17:00 Zakończenie drugiego dnia Krajowych Dni Pola, Targów AGRO-TECH oraz Pokazu zwierząt

Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe

Minikowo, 19-20 czerwca 2021 r. w godz. 10.00 – 17.00

Więcej na stronie www.agro-tech-minikowo.pl

Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Biuro targów, kontakt:
Sylwia Żakowska-Stasiszyn
tel. 52 386 72 23, e-mail: agrotech@kpodr.pl