Rok

Miesiąc

Dekada

I

II

III

2019

Sierpień

Oprysk herbicydowy na sciernisko
(Strip-till rzepak)

Siew z podsiewem nawozów
(Strip-till rzepak)

Oprysk herbicydowy na sciernisko
(Strip-till pszenica ozima)

 

Podsiew nawozów
(poletka odmianowe rzepak)

Siew
(poletka odmianowe rzepak)

 

Oprysk herbicydowy
(poletka odmianowe trawy i mieszanki traw)

Oprysk herbicydowy
(poletka odmianowe rzepak)

   

Głęboszowanie
(poletka odmianowe trawy i mieszanki traw)

     

Wrzesień

Deszczowanie
(poletka odmianowe rzepak)

Oprysk herbicydowy
(strip-till rzepak)

Oprysk herbicydowy
(strip-till rzepak)

Orka, uprawianie, wałowanie oraz nawożenie
(poletka odmianowe trawy
i mieszanki traw)

Oprysk fungicydowo-insekticydowy
(strip-till rzepak)

Nawożenie dolistne
(strip-till rzepak)

Deszczowanie
(poletka odmianowe
trawy i mieszanki traw)

Siew z podsiewem nawozów
(Strip-till pszenica ozima)

 

Siew
(poletka odmianowe
trawy i mieszanki traw)

Orka, nawożenie i siew
(poletka odmianowe jęczmień ozimy)

Orka, nawożenie i siew
(poletka odmianowe pszenżyto ozime)

Oprysk herbicydowy
(poletka odmianowe jęczmień ozimy)

Oprysk herbicydowy
(poletka odmianowe żyto ozime)

Orka, nawożenie i siew
(poletka odmianowe pszenica ozima)

Oprysk herbicydowy
(poletka odmianowe pszenżyto ozime)

Orka, nawożenie i siew
(poletka odmianowe żyto ozime)

 

Oprysk herbicydowy
(poletka odmianowe pszenica ozima)

Oprysk herbicydowy
(poletka odmianowe pszenica ozima)

 

Październik

 

Oprysk insektycydowy
(strip-till rzepak)

Oprysk herbicydowy
(strip-till pszenica ozima

Orka, nawożenie i siew
(poletka odmianowe pszenica ozima)

Nawożenie dolistne
(strip-till pszenica ozima)

Oprysk herbicydowy
(poletka odmianowe jęczmień ozimy)

   

Oprysk herbicydowy
(poletka odmianowe żyto ozime)

   

Oprysk herbicydowy
(poletka odmianowe żyto ozime)

   

Oprysk herbicydowy
(poletka odmianowe pszenica ozima)

Listopad

Oprysk fungicydowo-insekticydowy
(poletka odmianowe jęczmień ozimy)

   

Oprysk fungicydowo-insekticydowy
(poletka odmianowe żyto ozime)

   

Oprysk fungicydowo-insekticydowy
(poletka odmianowe pszenżyto ozime)

   

Oprysk fungicydowo-insekticydowy
(poletka odmianowe pszenica ozima)

   
     

Grudzień