Prezentacja odmianowa kukurydzy

KRAJOWE DNI POLA 2020 MINIKOWO ONLINE, DZIEŃ I i II

Krajowy polowy pokaz postępu genetycznej odmian roślin uprawnych
w SDOO w Chrząstowie 20.06.2020 r.

CZERWIEC 2020

MAJ 2020

KWIECIEŃ 2020

MARZEC 2020

GRUDZIEŃ 2019

PAŹDZIERNIK 2019

WRZESIEŃ 2019

LIPIEC 2019