Strona główna/Anna Mońko

About Anna Mońko

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Anna Mońko has created 154 blog entries.
1 11.2021

Konferencja pn. Rozwój rolnictwa ekologicznego jako spełnienie celów Europejskiego Zielonego Ładu (DODR, Wrocław)

2021-04-15T08:54:40+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Konferencja propagująca ideę rolnictwa ekologicznego w kontekście Zielonego Ładu. Tematem spotkania są szanse i zagrożenia dla rozwoju rolnictwa ekologicznego na Dolnym Śląsku. Konferencja będzie okazją do przekazania wiedzy i wymiany doświadczeń rolników ekologicznych, przetwórców, a także przedstawicieli instytucji i innych podmiotów działających w sektorze rolnictwa ekologicznego. Podczas spotkania zostaną wypracowane rozwiązania sprzyjające [...]

1 10.2021

Konferencja SIR pn. Zrównoważony chów bydła w kontekście Zielonego Ładu (DODR, Wrocław)

2021-04-07T13:17:12+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Konferencja dla rolników prowadzących chów bydła mięsnego. Podczas wydarzenia zostaną omówione tematy związane z dobrostanem zwierząt, wykorzystaniem technik satelitarnych dla oceny stanu pastwisk i łąk oraz potrzeb nawozowych. Uczestnicy wydarzenia będą się zajmować również ekonomiką chowu, racjonalizacją żywienia w zależności od potrzeb zwierząt i kierunku produkcji, a także możliwościami ograniczenia emisji szkodliwych [...]

28 09.2021

Konferencja np. Koncepcja zielonego ładu w gospodarstwach mlecznych: możliwości ograniczania zużycia antybiotyków oraz poprawy dobrostanu bydła mlecznego (DODR, Wrocław)

2021-04-15T08:52:56+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Konferencja poruszająca temat ograniczenia stosowania antybiotyków w żywieniu oraz poprawy dobrostanu bydła mlecznego w gospodarstwach. Link do strony wydarzenia   Wydarzenie prezentuje rozwiązania wpisujące się w następuje ce cele Europejskiego Zielonego Ładu: Elementy Zielonego Ładu jakie będą prezentowane podczas wydarzenia: Poprawa warunków bytowych bydła mlecznego, [...]

23 09.2021

Spotkanie na polu z nauką i doradztwem       

2021-09-23T12:12:21+02:00By |Aktualności|

W ramach rozwijającej się współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie ze szkołami ponadpodstawowymi, kształcącymi w obszarze rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim 20 września odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Spotkania na polu z nauką i doradztwem”. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie z Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ) w Centrum Transferu Wiedzy [...]

23 09.2021

ŚWIĘTO ZIEMNIAKA – relacja

2021-11-08T09:05:20+01:00By |Aktualności|

Wydarzenie to było swego rodzaju realizacją strategii „Od pola do stołu”. W ramach Krajowych Dni Pola w Minikowie 6 firm hodowlanych prezentowało łącznie 30 odmian [...]

23 09.2021

DZIEŃ KUKURYDZY, SOI, BURAKA CUKROWEGO I ZIEMNIAKA – relacja

2021-09-23T10:51:38+02:00By |Aktualności|

Wydarzenie to jest jesienną odsłoną Krajowych Dni Pola Minikowo 2021. Na kolekcji odmian zlokalizowanej w Minikowie, 19 września w godz. od 9:00 do 14:00 prezentowaliśmy potencjał odmian roślin późno schodzących z pola. Odwiedzający wydarzenie mogli zwiedzać bogatą kolekcję: 115 [...]

19 09.2021

Dzień kukurydzy i soi (KPODR, Minikowo)

2021-04-30T14:36:23+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Zapraszamy rolników, doradców, młodzież ze szkół rolniczych oraz przedsiębiorców z branży rolno – spożywczej i wszystkich sympatyków na Dzień Kukurydzy i Soi, który umożliwia poszerzenie wiedzy i zweryfikowanie posiadanych doświadczeń i informacji na temat uprawy i ochrony tych gatunków roślin. Dzień Kukurydzy i Soi tematycznie skupi się na przyszłości upraw tych roślin. Dodatkowo [...]

16 09.2021

Warsztaty polowe pn. Dzień kukurydzy – elementem zwiększenia bioróżnorodności w produkcji roślinnej (OODR, Łosiów)

2021-04-06T11:48:21+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Dzień kukurydzy - są to polowe spotkania producentów rolnych uprawiających kukurydzę lub zainteresowanych jej uprawą, doradców rolniczych oraz firm nasiennych i innych z sektora rolniczego, prezentujących bogatą gamę odmian kukurydzy oraz nowości z branży. Podczas warsztatów można wysłuchać fachowych porad technologicznych ekspertów z krajowych i zagranicznych firm nasiennych i agrotechnicznych. Można porównać [...]

12 09.2021

XXIII Dzień Kukurydzy i Buraka (MODR o/Poświętne w Płońsku)

2021-04-15T08:46:28+02:00By |Imprezy Towarzyszące|

Ta specjalistyczna impreza skierowana jest do rolników, dla których uprawa buraka cukrowego i kukurydzy ma szczególne znaczenie. W ramach niej prezentowane są poletka demonstracyjne  kolekcji odmian kukurydzy i buraka cukrowego, a także PDO kukurydzy oraz maszyny do zbioru i uprawy. Odbywają się także konsultacje na polu doświadczalnym dotyczące aktualnych problemów w uprawie tych [...]