Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza

1-2 lipca 2023 r. (sobota i niedziela)
w godz. 10.00-17.00

objęte patronatem:

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

na wydarzenia targowe

Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe
AGRO-TECH Minikowo

Oferta od ponad 200 wystawców skierowana do wszystkich, którym bliski jest temat rolnictwa. Wzorem lat ubiegłych największą powierzchnię ekspozycyjną zajmie technika rolnicza reprezentowana przez producentów i dealerów ciągników i maszyn rolniczych.

W ofercie wystawienniczej również:

– mechanizacja produkcji zwierzęcej,

– usługi rolnicze,

– budownictwo,

– samochody,

– doradztwo,

– odnawialne źródła energii i agroenergetyka,

– ogrodnictwo,

– twórczość ludowa

– gospodarstwa pasieczne

agro-tech-minikowo.pl

Kujawsko-Pomorskie Dni Pola

Na 11 ha polowej, powierzchni demonstracyjnej, rolnicy w jednym miejscu będą mogli „na żywo” zobaczyć i dokonać porównania pełnego potencjału odmian roślin uprawnych, będącego wynikiem wieloletniej pracy hodowlanej firm nasiennych.

DNI POLA to unikalne w skali kraju wydarzenie, którego głównym celem jest prezentacja potencjału 500 odmian roślin uprawnych, nawożenia, technologii uprawy, wspomagania decyzji, sposobów wdrażania innowacji w uprawie roślin.

DNI POLA to demonstracje branżowe prezentujące:

– systemy ochrony i nawożenia różnych gatunków roślin,

– systemy wspomagania decyzji,

– rolnictwo precyzyjne,

– efekty uprawy pasowej w rzepaku ozimym i pszenicy ozimej,

– systemy nawadniania,

– rośliny zielarskie,

– rośliny energetyczne,

– OGRÓD CHORÓB ROŚLIN.

DNI POLA to również:

– Dzień Pola Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

– Innowacje w rolnictwie.

– Konferencje tematyczne.

dnipola.kpodr.pl

Regionalną Kujawsko-Pomorską
Wystawę Zwierząt Hodowlanych

Promowanie postępu hodowlanego, wymiana doświadczeń technologicznych i promocja polskiej hodowli zwierząt.

Jest to cykliczna impreza zrzeszająca hodowców zwierząt hodowlanych z całego regionu. Wystawa zwierząt hodowlanych towarzyszy zawsze Międzynarodowym Targom Rolno-Przemysłowym AGRO-TECH w Minikowie i Krajowym Dniom Pola. Od 2014 r. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbywa się w nowych, funkcjonalnych obiektach wystawowych.

Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Gdy zaczynaliśmy w 1999 roku wystawa zwierząt była niewielką imprezą. Na przestrzeni lat nabrała rozmachu i zajęła ważne miejsce w kalendarzu imprez hodowlanych w Polsce. W ciągu kilkunastu lat przyjeżdżało do Minikowa wielu wystawców – hodowców zwierząt, w tym najlepsi hodowcy z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy stanowią także czołówkę polskich hodowców.

Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych to:

– prezentacja postępu genetycznego, hodowlanego i produkcyjnego zwierząt,

– spotkania hodowców, wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów z właścicielami prezentowanych zwierząt w kontekście polepszenie jakości własnej produkcji przez zakup zwierząt o lepszym potencjale genetycznym,

– bezpośredni kontakt z hodowlą zwierząt na najwyższym poziomie,

Instytucje i organizacje branżowe wspierające organizację wystawy na przestrzeni lat:

– Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,

– Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego,

– Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,

– Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła,

– Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy,

– ,,POLSUS” Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej.

Kontakt do organizatorów Wystawy Hodowlanej:

Dawid Skotnicki – Komisarz Wystawy Hodowlanej
tel. 52 386 72 34, 723 692 565, e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl

Anna Mońko-Łanucha – Zastępca Komisarza Wystawy Hodowlanej
tel. 52 386 72 19, 695 423 700, e-mail: anna.monko@kpodr.pl

Daria Rucińska – Specjalista ds. produkcji zwierzęcej
tel. 52 386 72 19, 667 662 834, e-mail: daria.rucinska@kpodr.pl