Na polu doświadczalnym PODR w Boguchwale 6 czerwca odbyła się impreza plenerowa pn. „II Dzień Pola”, która nawiązywała do „Krajowych Dni Pola” odbywających się w tym roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie pod hasłem „Europejski Zielony ład na pol@ch w Polsce”. To pierwsze w tym roku tak duże wydarzenie, które odbyło się dzięki poluzowaniu obostrzeń związanych z COVID-19 z zachowaniem obowiązujących zasad epidemiologicznych.


Na polu doświadczalnym PODR w Boguchwale 6 czerwca odbyła się impreza plenerowa pn. „II Dzień Pola”, która nawiązywała do „Krajowych Dni Pola” odbywających się w tym roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie pod hasłem „Europejski Zielony ład na pol@ch w Polsce”. To pierwsze w tym roku tak duże wydarzenie, które odbyło się dzięki poluzowaniu obostrzeń związanych z COVID-19 z zachowaniem obowiązujących zasad epidemiologicznych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawowali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, a patronat medialny: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio VIA, Gazeta Codzienna Nowiny, Gazeta Rzeszowa i okolic oraz portale: nowiny24 i  gospodarkaPodkarpacka.pl. Udział wzięli przedstawiciele władzy rządowej i samorządowej, a także dyrektorzy i prezesi podkarpackich firm, instytucji, agencji i inspekcji rolniczych, firm paszowych oraz nawozowych, podmioty świadczące doradztwo rolnicze, firmy produkujące środki dla rolnictwa, firmy hodowlane, podmioty produkujące oraz sprzedające maszyny rolnicze, rolnicy – producenci rolni i pszczelarze.

Celem wydarzenia było przede wszystkim zapewnienie rolnikom z całego województwa podkarpackiego w jednym miejscu możliwości poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu produkcji roślinnej z wykorzystaniem dorobku naukowego instytutów naukowo-badawczych i szkolnictwa wyższego. Podczas imprezy rolnicy mieli możliwość uzyskania wszechstronnego doradztwa dotyczącego merytorycznych, technicznych, technologicznych aspektów funkcjonowania gospodarstwa. Na ponad 840 poletkach znajdujących się na polu doświadczalnym rolnicy mogli zapoznać się z prowadzonymi doświadczeniami, z cechami użytkowo rolniczymi różnych gatunków i odmian roślin będących wynikiem postępu biologicznego w rolnictwie. Wprowadzane do praktyki rolniczej nowe gatunki i odmiany roślin mają bowiem bardzo duże znaczenie dla zachowania bioróżnorodności genetycznej. Bardzo ważnym elementem realizowanej operacji było promowanie integrowanej ochrony roślin, właściwego wykorzystania zasobów środowiska naturalnego i integrowanej produkcji jako systemu mającego podstawowe znaczenie w produkcji bezpiecznej żywności i pasz dla zwierząt oraz ograniczającej skażenie środowiska naturalnego. Dzięki instytucjom działającym w zakresie ochrony roślin, była możliwość upowszechnienia aktualnej wiedzy z zakresu możliwości zwalczania agrofagów w uprawie różnych gatunków.

Podczas „II Dnia Pola” rolnicy zajmujący się głównie produkcją roślinną mogli nawiązać kontakty m.in. ze specjalistami z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu, Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Odział w Młochowie. W imprezie uczestniczyły również firmy hodowlane, chemiczne, nawozowe, mechanizacyjne, które zaprezentowały swoją bogatą ofertą handlową oraz świadczyły fachowe doradztwo technologiczne. Ważnym elementem „II Dnia Pola” była konferencja pt. „Bioróżnorodność w rolnictwie i na obszarach wiejskich” ciesząca się szczególną uwagą wśród pszczelarzy, gdyż dotyczyła m.in. zagadnień pożytków pszczelich, roślin miododajnych, owadów zapylających. Wybitni prelegenci zapoznali uczestników z możliwościami uprawy i wykorzystania zarówno uprawnych, jak i dziko rosnących roślin miododajnych. Ponadto swoją ofertę zaprezentowały firmy działające w branży pszczelarskiej, które oferowały bardzo różnorodny sprzęt oraz miody i wyroby pszczelarskie. Dodatkowo Technikum Pszczelarskie z Pszczelej Woli, które jako jedno z niewielu w tej części Polski kształci młodych pszczelarzy udzielało doradztwa.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się liczne pokazy, m.in. pokaz wypieku pieczywa ze starych form zbóż przeprowadzony przez Tadeusza Rolnika, ekologa oraz wielkiego miłośnika zdrowej żywności, który w praktyczny sposób zaprezentował wypiek chleba połączony z jego degustacją Kolejny pokaz przeprowadzony przez prof. dr. hab. Pawła Beresia był prezentacją podstawowych metod i narzędzi wykorzystywanych w systemach wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin. Mają one obecnie bardzo duży wpływ na skuteczne, precyzyjne i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin przez rolników. Kontynuacją tego był kolejny pokaz polegający na zaprezentowaniu innowacyjnych narzędzi w ochronie roślin poprzez wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w określaniu stanu zdrowotnego roślin rolniczych. Podczas „II Dnia Pola” dużo uwagi poświęcono również zagadnieniom rolnictwa precyzyjnego. Firma Kisiel w swoim pokazie zaprezentowała najnowszy rozsiewacz nawozów i opryskiwacz polowy, co dało rolnikom możliwość praktycznego zapoznania się z działaniami w ramach rolnictwa precyzyjnego, którego celem jest optymalizacja kosztów i poprawa wskaźników ekonomicznych gospodarstw oraz dostosowanie poziomu wykorzystania nasion, środków ochrony roślin, a także nawozów do jak najniższego poziomu. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła również prezentacja najnowszego ciągnika rolniczego Massey Ferguson 8S, który jest przykładem szczytowego osiągnięcia w segmencie ciągników rolniczych o wysokiej mocy.

W ramach „II Dnia Pola” odbyła się kampania promocyjna Polskiego Związku Producentów Kukurydzy pn. „Uprawa i wykorzystanie ziarna kukurydzy dla celów spożywczych” sfinansowana z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych. Pracownicy PODR przygotowali piękne stoisko promocyjne, na którym prezentowane były bardzo różnorodne produkty z kukurydzy m.in.: płatki, mąki, kasze, chrupki oraz olej. Na stoisku świadczone było doradztwo dotyczące uprawy tego gatunku. Na polu doświadczalnym można było zobaczyć również „mini kolekcję” odmian kukurydzy cukrowej do założenia której nasiona pozyskano od pana dr. Romana Warzechy z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie. W trakcie promocji można było degustować bardzo różne potrawy z kukurydzy przygotowane i serwowane przez Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca Kompanija z Boguchwały. Wśród serwowanych potraw przygotowanych na bazie kukurydzy były m.in.: pasztet kukurydziano-warzywny, kanapeczki z polentą, picerinki, gulasz tajski. Zespół Pieśni i Tańca Kompanija uświetnił również swoim występem artystycznym imprezę. Na przygotowanym przez PODR w Boguchwale stoisku wystawowym specjaliści z zakresu produkcji roślinnej świadczyli merytoryczne doradztwo, upowszechniali najnowszą wiedzę i wspierali nawiązywanie współpracy pomiędzy rolnikami i podmiotami posiadającymi wiedzę naukową oraz praktyczną dotyczącą rolnictwa. Podczas imprezy odbyła się również promocja Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin (projekt eDWIN), realizowanej pod patronatem MRiRW, w którą zaangażowany jest nasz Ośrodek. W związku z prowadzonym obecnie Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 uczestnicy wydarzenia mieli okazję na stoisku GUS-u zapoznać się z jego zasadami. Ze względu na duży sukces ubiegłorocznej edycji Wirtualnego Dnia Pola także w bieżącym roku zdecydowano się dzięki możliwości wykorzystania najnowszych technologii informatycznych na zorganizowanie „II Dnia Pola” obok formy stacjonarnej również w wersji on-line. Dzięki transmisji imprezy na żywo na kanale Yutube mogli w niej uczestniczyć zarówno rolnicy z terenu Podkarpacia, jak i wszyscy zainteresowani tematyką z innych regionów kraju.

Dziękujemy wszystkim organizatorom, wystawcom oraz Polskiemu Związkowi Pszczelarskiemu i Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarskiemu za pomoc w przygotowaniu i uczestnictwo w tym wydarzeniu.

Operacja była realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2020-2021.

Do zobaczenia za rok!

Oprac.: Katarzyna Sitek, Anna Moskal, PODR w Boguchwale