FOTORELACJA Z KRAJOWYCH DNI POLA DZIEŃ 1

 

Krajowe Dni Pola, to unikalne w skali kraju wydarzenie, wpisuje się w Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020, pokazuje bioróżnorodność roślin uprawnych, odmiany o podwyższonej tolerancji na suszę, bogatą kolekcję odmian roślin uprawnych, Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe.

Krajowe Dni Pola 2020 są wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy organizowanym przy współpracy z Polską Izbą Nasienną, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) – Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie.

20 czerwca dokonano oficjalnego otwarcia Krajowych Dni Pola Minikowo 2020. Gościem honorowym był Pan Janusz Wojciechowski Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
20 czerwca dokonano oficjalnego otwarcia Krajowych Dni Pola Minikowo 2020.

Po oficjalnym otwarciu dokonano wręczenia wyróżnień Krajowych Dni Pola:

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o. Grupa IHAR
za największą ofertę gatunków i odmian oraz największą ofertę roślin bobowatych prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2020

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o. o. Grupa IHAR
za największą ofertę zbóż jarych prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2020

KWS Lochow Polska Sp. z o. o.
za największą ofertę zbóż ozimych prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2020

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AGRONAS Sp. z o. o.
za największą ofertę mieszanek traw prezentowanych podczas Krajowych Dni Pola Minikowo 2020

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o. o.
za aranżację stoiska kompleksowo prezentującą ofertę firmy

FOTORELACJA Z KRAJOWYCH DNI POLA DZIEŃ 1