_

Program
IV Krajowych Dni Pola Sielinko 2023
Sielinko, 3-5.06.2023 r.

Program dla odwiedzających – pobierz (PDF 271 KB)

Sobota, 3 czerwca

 • 9:00 – Otwarcie terenu targowego dla Odwiedzających, rozpoczęcie pierwszego dnia IV Krajowych Dni Pola Sielinko 20239:00 – 13:00 – Ocena koni i pokaz zwierząt (Strefa IV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych – Parkur)9:00 – 10:00 – Ocena bydła mięsnego (Strefa IV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych – Ring)

  9:30 – 16:30 – Konkurs „Zielona energia – koło wiedzy” (Strefa Energia dla Rolnictwa)

  9:30 – 16:30 – Konkurs „Środowisko i my” (Strefa Rozwoju Obszarów Wiejskich)

  10:00 – 12:00 – Uroczystość otwarcia IV Krajowych Dni Pola Sielinko 2023 (Scena Główna)

  10:00 – 10:30 – Pokaz oceny bydła mięsnego (Strefa IV RWZH – Ring)

  10:00 – 13:00 – Ocena królików i pokaz zwierząt (Strefa IV RWZH – Hala królików)

  10:00 – 13:00 – Prezentacja owiec, pokaz zwierząt (Strefa IV RWZH – Hala owiec)

  10:30 – 13:00 – Ocena bydła mlecznego i pokaz zwierząt (Strefa IV RWZH – Ring)

  10:00 – 16:00 – Konsultacje fachowe – prof. dr hab. Waldemar Treder (Instytut Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach): „Precyzyjne nawadnianie i fertygacja roślin ogrodniczych” (Strefa Ogrodnictwa)

  11:00 – 11:20 – Gleba z(w) profilu – jak zabiegi agrotechniczne wpływają na morfologię gleb – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  11:00 – 11:20 – Pokaz autonomicznego robota do siewu, pielenia i oprysków – FarmSystems (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  11:00 – 13:00 – Prezentacja gęsi i pokaz zwierząt (Strefa IV RWZH – Namiot przy ringu)

  11:20 – 11:40 – Orać, czy nie orać? – spacer przez pola w poszukiwaniu odpowiedzi – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  11:20 – 11:40 – Pokaz mechanicznego odchwaszczania kukurydzy z możliwością oprysku roślin w rzędzie – Łukasiewicz – PIT (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  11:30 – 11:45 – Pokaz wykorzystania dronów w rolnictwie, ochrona biologiczna kukurydzy – Poldrony (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  11:30 – 12:30 – Pokaz strzyżenia owiec (Strefa IV RWZH – Przed halą owiec)

  11:40 – 12:00 – Flora i entomofauna pasów kwietnych – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  11:40 – 12:00 – Pokaz siewu bezpośredniego w poplon siewnikiem Aurock 6000 RC – KUHN Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  12:00 – Pokaz systemu AGREUS – pomiaru parametrów klimatyczno-glebowych jako narzędzia optymalizacji nawadniania, ochrony roślin i prac agrotechnicznych (Strefa Ogrodnictwa)

  12:00 – 12:20 – Wpływ ochrony fungicydowej na występowanie chorób grzybowych w zbożach ozimych – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  12:00 – 12.20 – Pokaz brony talerzowej AKPIL GEPARD z ciągnikiem Basak 2110S – DEVISIONER (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  12:20 – 12:40 – Wpływ ochrony fungicydowej na występowanie chorób grzybowych w rzepaku ozimym – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  12:20 – 12:40 – Pokaz innowacyjnej maszyny do zbierania kamieni – USARYA Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  12:30 – 13:00 – Otwarcie Centrum Testowania Sztucznej Inteligencji – projekt AgrifoodTEF (Strefa Innowacji)

  12:40 – 13:00 – Wpływ ochrony fungicydowej na występowanie chorób grzybowych w roślinach jarych – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  12:40 – 13:00 – Pokaz drona opryskowego w locie (z wodą) oraz dron multispektralny – IRONSKY (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  13:00 – 13:15 – Pokaz skanowanie gleby i zautomatyzowanego pobierania prób glebowych – KUHN Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  13:00 – 13:20 – Sposoby monitoringu szkodników i ochrony organizmów pożytecznych – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  13:00 – 13:30 – Pokaz konny „Lajkonie” (Strefa IV RWZH – Parkur)

  13:00 – 14:00 – Wybór i prezentacja Superczempiona Wystawy, najpiękniejszego zwierzęcia wystawy spośród jałówek, krów ras mlecznych i ras bydła mięsnego oraz koni (Strefa IV RWZH – Ring)

  13:00 – 15:00 – Blok wykładowy z pokazami „Jakość i bezpieczeństwo żywności” (Strefa Innowacji)

  • „Rolnictwo, nauka i przemysł w kreowaniu jakości i nowych produktów funkcjonalnych jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku”
  • „Trendy w zakresie wytwarzania wysokojakościowego piwa rzemieślniczego”
  • „Liofilizacja owoców i warzyw”
  • „Toksyczny wpływ mikrocząstek tworzyw sztucznych na zdrowie człowieka i środowisko naturalne”
  • „Pozbiorowa pielęgnacja ziarna zbóż i nasion oleistych”

  13:15 – 13:30 – Pokaz pielnika międzyrzędowego Garford – KUHN Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  13:20 – 13:40 – Pokaz działania N-Testera – WODR w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  13:30 – 13:45 – Pokaz wykorzystania dronów w rolnictwie, ochrona biologiczna kukurydzy – Poldrony (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  13:30 – 13:45 – Omówienie pielnika Bednar – technologia pielenia pielnikiem sterowanym kamerą i elektroniką – AGROHANDEL (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  13:40 – 14.00 – Gleba z(w) profilu – jak zabiegi agrotechniczne wpływają na morfologię gleb – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  13:45 – 14:00 – Pokaz wykorzystania dronów w rolnictwie – aeroMind (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  13:45 – 14:00 – Pokaz autonomicznego robota do siewu, pielenia i oprysków – FarmSystems (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  14:00 – 14:15 – Pokaz mechanicznego odchwaszczania kukurydzy z możliwością oprysku roślin w rzędzie – Sieć Badawcza Łukasiewicz – PIT (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  14:00 – 14:20 – Orać, czy nie orać? – spacer przez pola w poszukiwaniu odpowiedzi – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  14:00 – 14:30 – Pokaz konny „Lajkonie” (Strefa IV RWZH – Parkur)

  14:15 – 14:30 – Pokaz siewu bezpośredniego w poplon siewnikiem Aurock 6000 RC – KUHN Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  14:20 – 14:40 – Flora i entomofauna pasów kwietnych – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  14:30 – 14:45 – Sprzęt agrometeorologiczny i system monitorowania burz oraz gradobicia – MeteoLab (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  14:30 – 14:45 – Pokaz brony talerzowej AKPIL GEPARD z ciągnikiem Basak 2110S – DEVISIONER (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  14:40 – 15.00 – Wpływ ochrony fungicydowej na występowanie chorób grzybowych w zbożach ozimych – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  14:45 – 15:00 – Pokaz innowacyjnej maszyny do zbierania kamieni – USARYA Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  15:00 – 15:15 – Wpływ ochrony fungicydowej na występowanie chorób grzybowych w rzepaku ozimym – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  15:00 – 15:15 – Pokaz drona opryskowego w locie (z wodą) + dron multispektralny – IRONSKY (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  15:10 – 16:10 – Mini debata: Rolnictwo precyzyjne i drony w rolnictwie (Strefa Innowacji)

  15:15 – 15:30 – Wpływ ochrony fungicydowej na występowanie chorób grzybowych w roślinach jarych – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  15:15 – 15:30 – Pokaz skanowanie gleby i zautomatyzowanego pobierania prób glebowych – KUHN Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  15:30 – 15:45 – Sposoby monitoringu szkodników i ochrony organizmów pożytecznych – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  15:30 – 15:45 – Pokaz pielnika międzyrzędowego Garford – KUHN Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  15:45 – 16:00 – Pokaz działania N-Testera – WODR w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  15:45 – 16:00 – Omówienie pielnika Bednar – technologia pielenia pielnikiem sterowanym kamerą i elektroniką – AGROHANDEL (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  16:15 – 16:30 – Pokaz wykorzystania dronów w rolnictwie, ochrona biologiczna kukurydzy – Poldrony (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  17:00 – Zakończenie pierwszego dnia IV Krajowych Dni Pola Sielinko 2023

Niedziela, 4 czerwca

 • 9:00 – Otwarcie terenu targowego dla Odwiedzających, rozpoczęcie drugiego dnia IV Krajowych Dni Pola Sielinko 20239:15 – 10:00 – Jak zaprezentować konia? – pokaz profesjonalnego przygotowania konia do wystawy (Strefa IV RWZH – Parkur)9:30 – 10:30 – Mini debata: Aplikacja eDWIN oraz roboty w rolnictwie (Strefa Innowacji)

  9:30 – 16:30 – Konkurs „Zielona energia – koło wiedzy” (Strefa Energia dla Rolnictwa)

  9:30 – 16:30 – Konkurs „Środowisko i my” (Strefa Rozwoju Obszarów Wiejskich)

  10:00 – 10:20 – Wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa” (Scena Główna)

  10:00 – 10:20 – Gleba z(w) profilu – jak zabiegi agrotechniczne wpływają na morfologię gleb – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  10:00 – 10:20 – Pokaz pracy maszyn leśnych takich jak: harwester i forwarder (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  10:00 – 10:30 – Pokaz koników polskich (Strefa IV RWZH – Parkur)

  10:00 – 16:00 – Konsultacje fachowe – prof. dr hab. Andrzej Komosa (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu): „Nawożenie i żywienie roślin ogrodniczych” (Strefa Ogrodnictwa)

  10:15 – 10:45 – Ogłoszenie wyników Konkursu Młodych Hodowców cieląt jałówek rasy HO Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu z siedzibą w Tulcach (Strefa IV RWZH – Ring)

  10:20 – 10:40 – Orać, czy nie orać? – spacer przez pola w poszukiwaniu odpowiedzi – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  10:20 – 10:40 – Pokaz autonomicznego robota do siewu, pielenia i oprysków – FarmSystems (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  10:25 – 10:45 – Wręczenie odznaczeń „Za długoletnią służbę” (Scena Główna)

  10:40 – 11:00 – Flora i entomofauna pasów kwietnych – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  10:40 – 11:00 – Pokaz mechanicznego odchwaszczania kukurydzy z możliwością oprysku roślin w rzędzie – Sieć Badawcza Łukasiewicz – PIT (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  10:40 – 12:40 – Blok wykładowy „Rolnictwo i technologia żywności” (Strefa Innowacji)

  • „Jakość żywności – fakty i mity”
  • „Rzepak – źródło związków biologicznie aktywnych”
  • „Sztuczna inteligencja w rolnictwie”
  • „Detekcja ukrytego porażenia ziarna owadami w trakcie jego przechowywania”

  10:45 – 11:30 – Pokaz fittingu – profesjonalnego przygotowania bydła mlecznego do wystawy (Strefa IV RWZH – Przy hali bydła mlecznego)

  10:45 – 13:00 – Prezentacja czempionów i wiceczempionów oraz Superczempiona IV RWZH Sielinko 2023; uroczystość wręczenia pucharów, nagród i dyplomów hodowcom królików, bydła mlecznego, bydła mięsnego oraz koni (Strefa IV RWZH – Ring)

  10:50 – 11:10 – Wręczenie nagród w konkursie KRUS „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” (Scena Główna)

  11:00 – 11.20 – Wpływ ochrony fungicydowej na występowanie chorób grzybowych w zbożach ozimych – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  11:00 – 11:20 – Pokaz siewu bezpośredniego w poplon siewnikiem Aurock 6000 RC – KUHN Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  11:15 – 11:35 – Wręczenie nagród w konkursie „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego 2023″, pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, konkurs organizowany przez CDR w Brwinowie oraz Departament Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy, MRiRW (Scena Główna)

  11:20 – 11:40 – Wpływ ochrony fungicydowej na występowanie chorób grzybowych w rzepaku ozimym – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  11:20 – 11.40 – Pokaz brony talerzowej AKPIL GEPARD z ciągnikiem Basak 2110S – DEVISIONER (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  11:30 – 11:45 – Pokaz wykorzystania dronów w rolnictwie, ochrona biologiczna kukurydzy – Poldrony (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  11:30 – 12:00 – Jazda bez ogłowia – cordeo, piłka nożna konna (Strefa IV RWZH – Parkur)

  11:30 – 16:00 – Trening z Akademią Piłkarską Warty Poznań (Parkur)

  11:40 – 12:00 – Wpływ ochrony fungicydowej na występowanie chorób grzybowych w roślinach jarych – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  11:40 – 12:00 – Pokaz innowacyjnej maszyny do zbierania kamieni – USARYA Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  12:00 – Pokaz systemu AGREUS – pomiaru parametrów klimatyczno-glebowych jako narzędzia optymalizacji nawadniania, ochrony roślin i prac agrotechnicznych (Strefa Ogrodnictwa)

  12:00 – 12:20 – Sposoby monitoringu szkodników i ochrony organizmów pożytecznych – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  12:00 – 12:20 – Pokaz drona opryskowego w locie (z wodą) + dron multispektralny – IRONSKY (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  12:00 – 12:30 – Widowisko „Powstanie Wielkopolskie” – Stowarzyszenie Dzieje (Strefa IV RWZH – Parkur)

  12:20 – 12:40 – Pokaz działania N-Testera – WODR w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  12:20 – 12:40 – Pokaz skanowanie gleby i zautomatyzowanego pobierania prób glebowych – KUHN Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  12:30 – 12:45 – Sprzęt agrometeorologiczny i system monitorowania burz oraz gradobicia – MeteoLab (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  12:40 – 13:00 – Gleba z(w) profilu – jak zabiegi agrotechniczne wpływają na morfologię gleb – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  12:40 – 13:00 – Pokaz pielnika międzyrzędowego Garford – KUHN Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  12:45 – 13:00 – Prezentacja Ułanów ze Szwadronu Opalenica (Strefa IV RWZH – Parkur)

  13:00 – 13:20 – Orać, czy nie orać? – spacer przez pola w poszukiwaniu odpowiedzi – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  13:00 – 13:20 – Omówienie pielnika Bednar – technologia pielenia pielnikiem sterowanym kamerą i elektroniką – AGROHANDEL (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  13:00 – 14:00 – Mini debata: Rolnictwo precyzyjne i drony w rolnictwie (Strefa Innowacji)

  13:15 – 13:45 – Pokaz „hobby horse” (Strefa IV RWZH – Parkur)

  13:20 – 13:40 – Flora i entomofauna pasów kwietnych – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  13:20 – 13:40 – Pokaz pracy maszyn leśnych takich jak: harwester i forwarder (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  13:30 – 13:45 – Pokaz wykorzystania dronów w rolnictwie, ochrona biologiczna kukurydzy – Poldrony (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  13:40 – 14.00 – Wpływ ochrony fungicydowej na występowanie chorób grzybowych w zbożach ozimych – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  13:40 – 14:00 – Pokaz autonomicznego robota do siewu, pielenia i oprysków – FarmSystems (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  13:45 – 14:00 – Pokaz wykorzystania dronów w rolnictwie – aeroMind (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  14:30 – 14:50 – Rozstrzygnięcie konkursów na najciekawszą innowację i najciekawsze stoisko w branży związanej z produkcją rolniczą na Krajowych Dniach Pola Sielinko 2023 (Scena Główna)

  14:00 – 14:15 – Pokaz mechanicznego odchwaszczania kukurydzy z możliwością oprysku roślin w rzędzie – Łukasiewicz – PIT (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  14:00 – 14:20 – Wpływ ochrony fungicydowej na występowanie chorób grzybowych w rzepaku ozimym – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  14:15 – 14:30 – Pokaz siewu bezpośredniego w poplon siewnikiem Aurock 6000 RC – KUHN Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  14:20 – 14:40 – Wpływ ochrony fungicydowej na występowanie chorób grzybowych w roślinach jarych – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  14:30 – 14:45 – Pokaz brony talerzowej AKPIL GEPARD z ciągnikiem Basak 2110S – DEVISIONER (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  14:40 – 15:00 – Sposoby monitoringu szkodników i ochrony organizmów pożytecznych – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  14:45 – 15:00 – Pokaz innowacyjnej maszyny do zbierania kamieni – USARYA Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  15:00 – 15:15 – Pokaz działania N-Testera (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  15:00 – 15:15 – Pokaz drona opryskowego w locie (z wodą) + dron multispektralny – IRONSKY (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  15:15 – 15:30 – Pokaz skanowanie gleby i zautomatyzowanego pobierania prób glebowych – KUHN Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  15:30 – 15:45 – Pokaz wykorzystania dronów w rolnictwie, ochrona biologiczna kukurydzy – Poldrony (Strefa Poletek Demonstracyjnych – Obok Strefy Innowacji)

  15:30 – 15:45 – Pokaz pielnika międzyrzędowego Garford – KUHN Polska (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  15:45 – 16:00 – Omówienie pielnika Bednar – technologia pielenia pielnikiem sterowanym kamerą i elektroniką – AGROHANDEL (Strefa Poletek Demonstracyjnych – W głębi pola)

  17:00 – Zakończenie drugiego dnia IV Krajowych Dni Pola Sielinko 2023

Ponadto, w sobotę i w niedzielę, dla odwiedzających przewidziano

 • Kolekcja roślin uprawnych – ponad 800 poletek demonstracyjnych (Strefa Poletek Demonstracyjnych)
 • Pokazy sprzętu rolniczego (Strefa Poletek Demonstracyjnych, Strefa Wielkopolskich Targów Rolniczych)
 • Prezentacje ofert nowych środków produkcji i technologii dla produkcji rolniczej, ogrodniczej, na stoiskach branżowych (Strefa Innowacji, Strefa Poletek Demonstracyjnych, Strefa Ogrodnictwa, Strefa Wielkopolskich Targów Rolniczych)
 • Warsztaty z lepienia pierogów z gęsiny połączonego z prelekcją na temat zdrowych nawyków żywieniowych organizowane przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi (Strefa IV RWZH)
 • Degustacja potraw z mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (Strefa IV RWZH)
 • Bezpłatne konsultacje specjalistów (Ocena Wartości Użytkowej Bydła) oraz bezpłatne
  badanie pasz objętościowych na stoisku Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów
  Mleka (Strefa IV RWZH)
 • Pokaz zwierząt: drób, bydło mięsne, bydło mleczne, konie, króliki (Strefa IV RWZH)
 • Degustacje produktów ogrodniczych z Wielkopolski (Strefa Ogrodnictwa)
 • Występy regionalnych zespołów muzycznych i tanecznych (Strefa Rozwoju Obszarów
  Wiejskich)
 • Stoiska Kół Gospodyń Wiejskich – degustacja lokalnych i tradycyjnych produktów kuchni
  wielkopolskiej (Strefa Rozwoju Obszarów Wiejskich)
 • Prezentacja ogródka ziołowo-kwiatowego jako elementu dziedzictwa kulturowego wsi (Strefa
  Rozwoju Obszarów Wiejskich)
 • Wystawa starych maszyn, urządzeń i narzędzi do pracy w polu i w gospodarstwie z Muzeum
  Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (Strefa Rozwoju
  Obszarów Wiejskich)
 • Stanowiska edukacyjne, interaktywne dla dzieci i dorosłych, pokazy połączone z warsztatami
  prezentujące tradycje i obrzędy wiejskie (Strefa Rozwoju Obszarów Wiejskich):

  • Tworzenie biżuterii ludowej z korali, prezentacja regionalnych strojów weselnych wraz z typowymi, regionalnymi ozdobami stroju ludowego
  • Dawne sposoby prania i maglowania
  • Tradycyjny wiejski wyrób tkanin z lnu i wełny
  • Dawny udój zwierząt oraz wyrób masła w kierzynce
  • Starodawny sposób młócenia cepami, mielenia oraz rozdrabniania ziarna
  • Robienie świec z wosku pszczelego
  • Wyrób kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej – produkt posiadający znak Chronione Oznaczenie Geograficzne
  • Tworzenie tradycyjnych ozdób chałup wiejskich i nie tylko z krepy, bibuły i słomy o Wyplatanie koszyków i innych przedmiotów z wikliny
  • Robieniewieńcadożynkowego
  • Wielkopolski tradycyjny haft – snutka golińska
  • Rzeźba w drewnie
  • Rozpoznawanieowadów
 • Informacje na temat wykorzystania surowców rolniczych do produkcji biomasy i biogazu; prezentacja instalacji i urządzeń działających w oparciu o odnawialne źródła energii (Strefa Energii dla Rolnictwa)
 • Udzielanie porad jak czytać faktury za energię elektryczną i jak pozyskać fundusze na nowe instalacje (Strefa Energii dla Rolnictwa)
 • Bezpłatne konsultacje specjalistów i przedstawicieli Centrum Doradztwa Rolniczego,
  wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego z całej Polski oraz Państwowych Instytutów Badawczych

Poniedziałek, 5 czerwca – Dzień Młodego Rolnika