20.01.2020 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm partnerskich w sprawie planowania działań przy organizacji Krajowych Dni Pola 2020 w Minikowie. Ustalone zostały szczegóły dotyczące siewu wiosennego, programów ochrony roślin oraz nawadniania. Na końcu spotkania odbyła się lustracja pola.