W ramach trwającej współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie ze szkołami ponadpodstawowymi, kształcącymi w obszarze rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim 19 maja odbyło się pierwsze w 2022 r. spotkanie z cyklu „Spotkania na polu z nauką i doradztwem”.
Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie z Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ) w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie.

Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie wraz z opiekunami reprezentujący następujące szkoły:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Samostrzelu
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy

Spotkanie rozpoczął dr Ryszard Zarudzki – zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie witając zebranych oraz przedstawiając założenia współpracy pomiędzy doradztwem rolniczym a szkołami rolniczymi.

Gości przywitał również prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski – przewodniczący Rady Programowej kierunku rolnictwo wskazując na ofertę uczelni dla absolwentów szkół rolniczych.
Pierwszym punktem programu była wizyta na poletkach demonstracyjnych w Minikowie przygotowywanych na Kujawsko-Pomorskie Dni Pola, które odbędą się już 2 i 3 lipca 2022 r. Poszczególne obiekty demonstracyjne prezentowali Radosław Nowicki – dyrektor Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie oraz Dawid Skotnicki – komisarz Kujawsko-Pomorskich Dni Pola. Uczniom zaprezentowano kolekcję soi sianej w różnych terminach oraz soi z różnych grup wczesności. Omówiono także demonstrację buraków cukrowych uprawianych w technologii CONVISO® SMART. Dodatkowo prowadzący omawiali zagadnienia agrotechniczne prowadzenia upraw poszczególnych gatunków roślin. Na kolekcji roślin w Minikowie na bieżąco monitorowane są warunki pogodowe. W tym celu wykorzystujemy automatyczną stację meteorologiczną, której działanie omówiła dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska. Z uwagi na ryzyko braku opadów oraz na cel Dni Pola jakim jest prezentacja pełnego potencjału roślin uprawnych kolekcja jest również nawadniana. O tym procesie opowiedział dr hab. inż. Roman Rolbiecki, prezentując jednocześnie możliwości deszczowni pracującej na poletkach. Następnie uczniom zaprezentowano bogatą kolekcje roślin zielarskich. Poszczególne gatunki ziół na tej kolekcji omówiła dr Katarzyna Sadowska.

Po wizycie na kolekcji uczniowie uczestniczyli w wykładach. Pierwszy, pt. Zioła dawniej i dzisiaj wygłosiła dr Katarzyna Sadowska. Drugi wykład przeprowadziła dr inż. Anita Woźny. Dotyczył on prowadzenia ogrodnictwa w pionie, czyli wertykalnych ogrodów.

Ostatnim punktem programu były warsztaty pt. Co słychać w pogodzie? Agrometerologia – pogoda i klimat, które prowadziła dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska. W ramach warsztatów uczniowie rozmawiali m.in. o zmianach klimatycznych oraz mieli możliwość poznania i obejrzenia poszczególnych elementów budujących stację meteorologiczną.


Kolejne spotkanie w ramach cyklu odbędzie się 02 czerwca 2022 r. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego spotkania.

Tekst: Dawid Skotnicki – KPODR
Foto: Jarosław Domiński – KPODR
Josip Zubac – KPODR