Wystawy zwierząt hodowlanych towarzyszą Kujawsko-Pomorskim Dniom Pola i Międzynarodowym Targom Rolno-Przemysłowym AGRO-TECH w Minikowie. Są one doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy hodowcami i specjalistami z zakresu hodowli, żywienia, zoohigieny oraz mechanizacji produkcji zwierzęcej. Przede wszystkim jednak są świętem hodowców i polskiej hodowli. To tutaj indywidualni hodowcy i renomowane ośrodki hodowlane z całego kraju prezentują najbardziej wartościowe zwierzęta, poddawane ocenie komisjom sędziowskim. Potwierdzeniem tego jest fakt, że na wystawach międzynarodowych i krajowych hodowcy otrzymują liczne nagrody, a zwierzęta tytuły championa.

Instytucje i organizacje branżowe wspierające organizację wystaw:

  • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
  • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,
  • Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła,
  • Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Bydgoszczy.

Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych uznawana jest za jedną z najlepszych regionalnych wystaw hodowlanych w Polsce. Zapoczątkowana w 1999 r. jako niewielka impreza na przestrzeni lat nabierała rozmachu, zajmując ważne miejsce w kalendarzu imprez hodowlanych w Polsce. To tu w Minikowie indywidualni hodowcy i renomowane ośrodki hodowlane z całego kraju prezentują najbardziej wartościowe zwierzęta, aby poddać je ocenie przez komisje sędziowskie. Potwierdzeniem tego jest fakt, że na wystawach międzynarodowych i krajowych hodowcy otrzymują liczne nagrody, a zwierzęta tytuły czempionów. Na przestrzeni lat zmieniała się infrastruktura targowa. Obecnie Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbywa się w nowych, funkcjonalnych obiektach wystawowych. A wszystko to dla lepszego samopoczucia przede wszystkim zwierząt, a pośrednio dla wystawców i zwiedzających. Firmy hodowlane i genetyczne zaoferują hodowcom materiał biologiczny najwyższej jakości, firmy paszowe przedstawią optymalne programy żywieniowe oraz bogatą ofertę mieszanek i koncentratów oraz premiksów dla różnych kategorii zwierząt.

Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych to:

  • jedna z najlepszych regionalnych wystaw hodowlanych w Polsce,
  • nowe, funkcjonalne obiekty wystawowe,
  • prezentacja postępu genetycznego, hodowlanego i produkcyjnego bydła mięsnego, mlecznego, owiec i drobiu hodowlanego,
  • prezentacja najlepszych hodowców i efektów ich wieloletnich starań,
  • okazja do wymiany poglądów i doświadczeń,
  • bezpośredni kontakt z hodowlą zwierząt na najwyższym poziomie,

Przedsięwzięcia dedykowane podczas wydarzenia dla „młodych rolników”

Podczas Wystawy rolnicy mogą zapoznać się z ofertą dostępną na rynku zwierząt w kraju. Może to zachęcić do rozpoczęcia produkcji zwierzęcej u siebie w gospodarstwie rolnym. Promowany jest postęp hodowlany, jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i promocji polskiej hodowli zwierząt. Podczas wystaw zwierząt prezentowane są dobre praktyki dotyczące dobrostanu, produkcji zgodnej z zasadami ochrony środowiska, czy praktyk ograniczających użycie antybiotyków w żywieniu zwierząt gospodarskich. Ponieważ produkty odzwierzęce zapewniają zrównoważoną żywność, wspieramy promowanie lokalnych producentów, którzy wytwarzają swoje produkty często z rodzimych ras. Wystawa sama w sobie jest przedsięwzięciem podczas, którego można podziwiać różnorodność biologiczną w świecie zwierząt hodowlanych. Część z prezentowanych ras nadaje się do chowu ekologicznego, są to rasy odporne na czynniki zewnętrzne i z powodzeniem mogą być wykorzystywane na potrzeby rolnictwa ekologicznego, stwarzając uzupełnienie do produkcji roślinnej. Oprócz tego organizowany będzie konkurs dla Młodego Hodowcy dla najmłodszych – dzieci prezentują cielęta na scenie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z ubiegłej Wystawy
FOTORELACJA