PROGRAM KONFERENCJI
„EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD NA POL@CH W POLSCE”

14-17 czerwca 2021 (poniedziałek – czwartek)

Link do rejestracji na Konferencję:
https://konferencjekdp2021.pl/

DZIEŃ 1 Grupy Operacyjne (EPI-AGRI) – przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie (nauka – rolnicy – przedsiębiorcy – doradztwo) TEMATYKA

 •  Grupy Operacyjne w działaniach na rzecz postępu w sektorze rolno-spożywczym
 •  Wymiana informacji i nawiązanie współpracy partnerskiej Grup Operacyjnych
 •  Skatalogowanie wszystkich inicjatyw na rzecz innowacji w ramach Działania „Współpraca” (PROW 2014-2020)

DZIEŃ 2 Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 – najważniejsze rozstrzygnięcia – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi TEMATYKA

 •  Stan prac nad Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027
 •  Krajowe rozstrzygnięcia na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu
 •  Krajowy Plan Odbudowy (KPO) dla wsi i rolnictwa

DZIEŃ 3 Instytuty Badawcze i Uczelnie, otoczenie rolnictwa na rzecz Zielonego Ładu w Polsce TEMATYKA

 •  Bioróżnorodność w produkcji zwierzęcej
 •  Ograniczenie stosowania antybiotyków i poprawa dobrostanu zwierząt
 •  Narodowe zasoby genetyczne roślin i doradztwo odmianowe w ekologii
 •  Ochrona gleby i wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wody
 •  Sposoby podnoszenia jakości plonów i żyzności gleby
 •  Biogospodarka i niskoemisyjność
 •  Zarządzanie ryzykiem w sektorze rolno-spożywczym

SESJA POSTEROWA TEMATYKA

 •  Ochrona i bezpieczeństwo środowiska
 •  Bezpieczeństwo żywności i pasz
 •  Ochrona zdrowia zwierząt

DZIEŃ 4 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (UTP) na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – budowa regionalnych partnerstw TEMATYKA

 •  Horyzont EUROPA i projekt BIOEASTsUP
 •  Neutralność klimatyczna i bioróżnorodność
 • Znaczenie zielonej chemii
 • Ograniczanie występowania chwastów, szkodników i chorób
 • Technologie na rzecz ochrony środowiska
 • Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
 • Cyfryzacja w rolnictwie
 • Ochrona zdrowia zwierząt

SZCZEGÓŁOWY
PROGRAM KONFERENCJI KDP 2021