Krajowe Dni Pola” w 2021 roku po raz drugi  w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego  w Minikowie

Dlaczego Krajowe Dni Pola („święto pola”) ponownie w Minikowie?

Krajowe Dni Pola mające miejsce po raz pierwszy w Minikowie w czerwcu 2020 r. były unikalnym w skali kraju wydarzeniem, zorganizowanym w kraju po piętnastu latach przerwy. Organizatorami wydarzenia byli: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie (KPODR) i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy m. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy (UTP).

W 2020 roku rangi imprezie nadała obecność Janusza Wojciechowskiego, Komisarza Unii Europejskiej ds. Rolnictwa, jak i Patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z sukcesem Krajowych Dni Pola Minikowo 2020 (KDP), wyrażonym dużym zainteresowaniem i uznaniem odbiorców, w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęto decyzję o ponownej organizacji tego wydarzenia w 2021 roku w Minikowie.

Konsekwencją takich uzgodnień było zorganizowanie w połowie września 2020 r.
w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie spotkania przedstawicieli jednostek doradztwa rolniczego i instytutów badawczych, na którym zaproponowano powołanie Rady Programowej Krajowych Dni Pola (KDP).

Pod koniec listopada Rada zebrała się na pierwszym posiedzeniu w celu omówienia i uzgodnienia realizacji kolejnej edycji Krajowych Dni Pola w 2021 roku. Spotkanie Rady Programowej miało formę wideokonferencji. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) na czele z Panią wiceminister Anną Gembicką – przewodniczącą Rady Programowej; Krajowej Rady Izb Rolniczych, którą reprezentował prezes Wiktor Szmulewicz; instytutów nadzorowanych przez MRiRW; Polskiej Izby Nasiennej; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz przedstawiciele organizatorów: Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Minikowie oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, jak  i przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, którzy będą organizowali kolejne edycje Krajowych Dni Pola.

Krajowe Dni Pola, to nie tylko pojedyncze wydarzenie centralne w Minikowie, ale szereg imprez towarzyszących – lokalnych. Będą to m.in. regionalne dni pola organizowane przez ośrodki doradztwa rolniczego w całym kraju.

W spotkaniu Rady Programowej udział wzięli przedstawiciele państwowych instytutów badawczych (PIB) podlegających MRiRW, tj.: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa  i Gospodarki Żywnościowej, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Instytutu Ochrony Roślin, Instytutu Ogrodnictwa, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz Instytutu Zootechniki, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego oraz Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Dyrektor KPODR w Minikowie dr Ryszard Zarudzki, witając wszystkich uczestników, przedstawił koncepcję realizacji KDP 2021 oraz rolę, zadania i zasady funkcjonowania powołanej Rady Programowej. Przedstawiciele poszczególnych Instytutów zaprezentowali ofertę współpracy i możliwe zaangażowanie w Krajowe Dni Pola Minikowo 2021. Ponadto na spotkaniu przedstawiono aktualny stan prac związanych z realizacją KDP 2021. Przyjęto również zobowiązania partnerów w sprawie wspólnej organizacji Krajowych Dni Pola w 2021 roku.

Ustalono, że centralne obchody imprezy Krajowych Dni Pola odbędą się 19-20 czerwca 2021 w Minikowie. Jednocześnie podkreślono, że wydarzenie to będzie trwało znacznie dłużej, gdyż obejmuje szereg imprez dodatkowych w całym kraju, np. konferencje, panele dyskusyjne, pokazy, prezentacje dla uczniów, zwłaszcza szkół rolniczych, a przede wszystkim dla rolników, punkty wymiany wiedzy, innowacji i doradztwa rolniczego. Szczegółowy wykaz imprez zarówno wojewódzkich (regionalnych), jak i centralnych – ogólnokrajowych, zostanie przedstawiony na stronie internetowej www.kpodr.pl w zakładce Krajowe Dni Pola 2021.

Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Rady Programowej, rozpoczęło koordynację prac związanych z organizacją Krajowych Dni Pola w Minikowie (KDP 2021) już nie tylko na szczeblu wojewódzkim lecz ogólnopolskim.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pani Anna Gembicka podkreśliła, że KDP są swoistym „świętem pola” w Polsce, będącym wydarzeniem ogólnokrajowym. Założeniem ministerstwa jest, aby stało się ono cyklicznym wydarzeniem, którego do tej pory nie było. Podziękowała Ośrodkowi w Minikowie za podjęcie inicjatywy zorganizowani KDP. Pani Wiceminister podkreśliła, że KDP Minikowo 2020, mimo problemów z pandemią, były wielkim sukcesem. Jednocześnie wskazała, że w kolejnej edycji KDP udział wezmą także państwowe instytuty badawcze (PIB) nadzorowane przez MRiRW. Według Pani Wiceminister, KDP 2021 będą wydarzeniem, podczas którego rolnicy będą mogli zapoznać się z różnymi innowacyjnymi rozwiązaniami nie tylko z zakresu rolnictwa, ale także i z innych dziedzin. Skierowała prośbę do PIB o praktyczne zaangażowanie się w organizację imprezy, gdyż wg ministerstwa jest ona okazją do zwiększenia roli instytutów w wymianie wiedzy i innowacji w rolnictwie. Oprócz prezentacji możliwości badawczych, ważną rolę spełniają prezentacje praktyczne pokazujące potencjał wdrożeniowy i szkoleniowy instytutów. Pani wiceminister Gembicka zadeklarowała pełne wsparcie resortu dla prac związanych
z wydarzeniem.

Instytuty badawcze

Mając na uwadze założenia systemu AKIS, Krajowe Dni Pola dają instytutom badawczym możliwość zwiększenia swojej roli w wymianie wiedzy i innowacji w rolnictwie. Dlatego też przedstawiciele PIB zaprezentowali swoje oferty dotyczące wydarzenia głównego w Minikowie oraz imprez lokalnych. Oprócz organizacji stoisk, gdzie będzie prezentowana bogata oferta instytutów, włączą się one w zakładanie i prowadzenie demonstracji pokazujących praktyczne efekty prac i projektów badawczych. Naukowcy zamierzają zaprezentować rolnikom innowacyjne rozwiązania dotyczące ochrony roślin, nawożenia, technologii uprawy, rolnictwa precyzyjnego, działań zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Przedstawione zostaną także wyniki badań innych instytucji naukowych działających na rzecz rolnictwa. Rezultaty, wdrożenia, pomysły, doradztwo mają także być prezentowane podczas planowanych konferencji organizowanych w ramach KDP 2021.

Stan prac przedstawił Komisarz KDP

Komisarz Krajowych Dni Pola 2021 w Minikowie – Dawid Skotnicki, przedstawił aktualny stan prac organizacyjnych, który jest bardzo zaawansowany. Na polach w Minikowie utworzono poletka pokazowe i doświadczalne, na których posiano już rośliny ozime. Jak wskazał Komisarz KDP, kolekcja odmian w edycji 2021 jest o wiele większa niż edycji 2020. Na przykład będzie można obejrzeć ponad 70 odmian rzepaku, czy też ponad 80 odmian pszenicy ozimej, a z roślin jarych – 120 odmian kukurydzy. W ostatnim przypadku zawiązana została współpraca z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu (PZPK). KDP są wspierane przez różne firmy, instytucje i organizacje, których lista jest bardzo długa, a z wieloma jeszcze trwają rozmowy.

Krajowe Dni Pola wydarzeniem cyklicznym, ważnym dla rolników

Najważniejszym argumentem za organizacją Krajowych Dni Pola jest to, że rolnicy mogą w jednym miejscu zobaczyć niemal pełną ofertę odmianową firm nasiennych. Tym samym mają dostęp do najbardziej efektywnych innowacji, jakimi są nowości odmianowe poszczególnych gatunków roślin uprawnych.

Organizatorzy zakładają, że Krajowe Dni Pola staną się corocznym, najważniejszym „świętem pola” w Polsce, organizowanym przez kolejne ośrodki doradztwa rolniczego. Będą brały w nim udział zarówno jednostki naukowe, organizacje branżowe rolników, jak i instytucje z otoczenia rolnictwa.

Imprezy towarzyszące KDP w całym kraju

Warto podkreślić, że Krajowe Dni Pola to doskonały przykład rozwijania w praktyce  systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie, czyli systemu AKIS (ang. Agriculture Knowledge Information Systems, pol. Systemy Informacji o Wiedzy Rolniczej). Kwintesencją koncepcji KDP jest bowiem współpraca doradztwa ze światem nauki i biznesu, aby przekazywać wiedzę i przybliżać innowacyjne rozwiązania rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich, w tym – co bardzo ważne – uczniom szkół rolniczych.

Zainteresowani będą mogli skorzystać z licznych imprez towarzyszących czy partnerskich, organizowanych na terenie całego kraju. Będą to m.in. regionalne dni pola realizowane przez ośrodki doradztwa rolniczego.

Szczegółowych informacji o Krajowych Dniach Pola w Minikowie (KDP), udziela pan Dawid Skotnicki – Komisarz KDP, tel. tel. 52 386 72 34,  723 692 565, e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl

Zapraszamy również na nasze strony internetowe www.kpodr.pl oraz facebook Ośrodka.

materiał KPODR w Minikowie