W dniach 19–20 czerwca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyły się centralne obchody Krajowych Dni Pola. Wydarzenie to było najważniejszym „Świętem pola” w Polsce organizowanym wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy, przy współpracy z Polską Izbą Nasienną, Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) – Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Chrząstowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Celem Krajowych Dni Pola było zaprezentowanie w jednym miejscu bogatej oferty firm, instytucji i organizacji zaopatrujących polskie rolnictwo w rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w zakresie szeroko rozumianej produkcji roślinnej.

W trakcie oficjalnego otwarcia Krajowych Dni Pola, 19 czerwca zaprezentowano przemówienie Janusza Wojciechowskiego, Komisarza Unii Europejskiej ds. Rolnictwa, który z uwagi na trwające negocjacje Wspólnej Polityki Rolnej nie mógł uczestniczyć osobiście w wydarzeniu.  Komisarz podziękował za organizację tej wspaniałej imprezy, która urosła do rangi jednego z najważniejszych wydarzeń rolniczych w Polsce oraz jednego z ważnych wydarzeń rolniczych w Europie. Komisarz wskazał, że wydarzenie to jest …„świetną okazją do spotkań rolników, przemysłu wspierającego rolnictwo, przetwórców, całego systemu żywnościowego w Polsce i na spojrzenie na problemy rolnictwa w taki bardzo kompleksowy sposób.”

W uroczystości otwarcia w sposób wirtualny uczestniczyła również Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która obecna była w trakcie rozpoczęcia transmisji „na żywo” z wydarzenia. Pani minister wyraziła nadzieję, …„że to, co zobaczą tutaj  rolnicy w dużej mierze przeniosą do swoich gospodarstw.” Podczas otwarcia głos zabierali również Krzysztof Jurgiel, dwukrotny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

W dalszej części wręczono wyróżnienia i podziękowania w ramach Krajowych Dni Pola. Uhonorowano firmy nasienne oraz firmy zaopatrujące rolnictwo w środki do produkcji. Wyróżnienie otrzymał także Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB za prezentację kolekcji Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych i odmian badanych w ramach projektu AGROBANK. Podziękowania otrzymali także Bogumił Szymański – dyrektor Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie – za wieloletnią współpracę na rzecz organizacji wydarzeń targowych oraz prof. dr hab. Edward S. Gacek – za wieloletnią pracę nad upowszechnianiem postępu hodowlanego.

Ostatnim punktem ceremonii otwarcia było przekazanie roli organizatora kolejnej edycji Krajowych Dni Pola. W 2022 r. wydarzenie organizował będzie Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a w Minikowie odbędą się Wojewódzkie Dni Pola.

Podczas „Święta pola” rolnicy, którzy chcą być na bieżąco z trendami i nowinkami w produkcji roślinnej na ponad 13 hektarach kolekcji w Minikowie mieli możliwość obejrzenia ponad 500 odmian roślin uprawnych, zarówno tych najważniejszych pod względem gospodarczym  gatunków, jak i roślin wzbogacających płodozmian, poprawiających strukturę upraw czy też roślin niszowych, których znaczenie systematycznie rośnie.  Aby pokazać odwiedzającym pełen potencjał tak wielu odmian, a tym samym postęp hodowlany, czyli efekt wieloletniej pracy firm nasiennych, wszystkim prezentowanym roślinom zapewniono optymalne warunki do wzrostu i rozwoju. Uwzględniając wyniki analizy gleby oraz potrzeby pokarmowe i możliwości plonotwórcze roślin zaplanowano kompleksowe nawożenie. Przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu ochrony roślin wykorzystano dane z prowadzonego na bieżąco na plantacji monitoringu warunków pogodowych oraz monitoringu agrofagów.

Podczas Krajowych Dni Pola, wspólnie ze współorganizatorem, sponsorami oraz partnerami zaprezentowano liczne doświadczenia, prezentacje, demonstracje i pokazy. Rolnicy mogli zobaczyć ofertę firm dystrybucyjnych, chemicznych i nawozowych na indywidualnie zaprojektowanych poletkach. Porównać efekty uprawy pasowej rzepaku ozimego i pszenicy ozimej wykonanej maszynami trzech wiodących producentów z uprawą tych gatunków w sposób tradycyjny. Można było także zwiedzać „ogród chorób roślin” prezentujący objawy chorób infekcyjnych i porozmawiać  o ich zwalczaniu, zobaczyć kolekcję gatunków roślin zielarskich, roślin miododajnych oraz kolekcję roślin energetycznych. A na kolekcji roślin prowadzonych w sposób ekologiczny porozmawiać o procesie konwersji gospodarstwa i prowadzenia upraw w tym systemie. Zobaczyć można było także wpływ zmiennych dawek nawożenia azotowanego oraz zastosowania dodatkowego nawadniania na wzrost i rozwój pszenicy ozimej.

W Krajowych Dniach Pola uczestniczyły również wszystkie instytuty naukowe nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezentowały one swoją ofertę naukowo-badawczą oraz wyniki prowadzonych badań i projektów na rzecz rolnictwa w ujęciu „od pola do stołu”.

Poletka zaprezentowane podczas Krajowych Dni Pola będzie można zwiedzać aż do zbioru poszczególnych roślin, czyli do później jesieni. Serdecznie zapraszamy do Minikowa.

Zachęcamy do obejrzenia relacji z przebiegu wydarzenia. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie www.dnipola.kpodr.pl,  www.kpodr.pl, a także na kanale YouTube i Facebooku Ośrodka.

Dawid Skotnicki, KPODR
Komisarz Krajowych Dni Pola Minikowo 2021