Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na szkolenie pt. ,,Żywienie bydła w oparciu o kiszonkę z kukurydzy”
31.08.2023 r. Stawiska, gmina Rypin

Szkolenie organizowane w ramach operacji „Dni Pola Minikowo – innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rolnictwa” realizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Szczepańska
Starszy specjalista ds. zbóż i roślin oleistych i pastewnych
e-mail: agnieszka.szczepanska@kpodr.pl
tel. 54 255 06 35, 785 429 604