Ze względu na warunki pogodowe (deszcz)
osoby odwiedzające naszą imprezę prosimy o założenie odpowiedniego obuwia

+ obowiązujące zakrycie nosa i ust
+ zachowanie odstępów 2 m