13.09.2019 został wykonany siew pszenicy ozimej w uprawie pasowej (strip-till). Do siewu użyto trzech różnych maszyn: Mzuri Pro-Til 6T (Agroland), Horsch (Zip Agro) oraz Czajkowski ST 300 Plus (Czajkowski).