13.09. został wykonany siew pszenicy ozimej w uprawy pasowej (strip-till). Siew wykonano z 3 różne maszyny: Mzuri Pro-Till 6T (Agroland), Horsz (Zip agro) oraz Czajkowski ST 300 Plus (Czajkowski).