Relatywnie niskie temperatury w kwietniu br. Ostatnio występujące przymrozki znacznie spowolniły tempo procesów wzrostowo-rozwojowych u rzepaku ozimego i ozimych form zbóż. Rzepak ozimy, w zależności od warunków stanowiska, znajduje się w na ogół w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 32-39), a ten z wcześniejszych siewów zaczyna już nawet, przy stosunkowo niskim pędzie głównym, wchodzić w kolejna fazę tj pąkowania (BBCH 50). Intensywne tworzenie podziemnej oraz nadziemnej biomasy roślinnej, w tym organów generatywnych zwiększa zapotrzebowanie roślin na wodę i składniki pokarmowe. Dlatego jest teraz czas na pogłówne nawożenie kolejną dawką azotu (mocznik) najlepiej w towarzystwie magnezu i siarki (siarczan magnezu). Celowym jest w tym czasie (co najmniej dwukrotne) dolistne dokarmianie roślin mikroelementami, zwłaszcza borem, manganem i molibdenem. Mikroelementy te, oprócz wpływu na efektywniejsze, bieżące pobieranie makroskładników, będą stymulowały odporność roślin oraz prawidłowy rozwój organów generatywnych w okresie pąkowania, kwitnienia i zawiązywania łuszczyn.

Po 15 kwietnia, zboża ozime w sposób naturalny weszły w fazę strzelania w źdźbło – przy czym stopień jej zaawansowania na polach jest bardzo różny, warunkowany zróżnicowaniem terminu siewu ozimin (niekiedy późnym, jesiennym) jak przebiegiem tegorocznej pogody. Obecnie dla ozimin nastąpił okres krytyczny w zapotrzebowaniu na wodę i składniki pokarmowe – w fazie strzelania w źdźbło następuje intensywny przyrost biomasy i kształtuje się ostateczna liczba kłosów, w tym kłosków w kłosie i liczba kwiatków w pojedynczym kłosku, z których tworzą się ziarniaki. Obecnie należy więc dostarczyć druga dawkę azotu. Nie należy zapominać również o dokarmiania roślin mikroelementami, zwłaszcza miedzią, cynkiem i manganem. Faza strzelania w źdźbło to również czas, w którym należy wzmocnić pędy roślin, zwłaszcza na stanowiska dobrych i przy wysokim nawożeniu azotowym. W tym celu należy zastosować regulatory wzrostu zawierające np. trineksapak etylu, których walorem jest długi okres możliwego terminu aplikacji – od końca krzewienia do pojawienia się liścia flagowego.

Zboża jare, które w tym roku, przy zimnej jak na razie wiośnie wydłużyły okres wschodów, a ogół kończą fazę szpilkowania i tworzą 2. liść.

dr hab. inż. Karol Kotwica, prof. uczelni