Tak wyglądają poletka odmianowe z lotu ptaka. Na załączonym zdjęciu widać blok I z pszenicą ozimą, na dalszym planie prezentują się: rzepak ozimy i kolejne zasiane bloki z gatunkami jarymi.

Zdjęcie wykonane 19 kwietnia