Po raz drugi przygotowujemy dla naszych rolników z regionu i nie tylko, kolekcję odmianową różnych gatunków roślin uprawnych. Na Krajowe Dni Pola zapraszamy już teraz. A poprzez media internetowe będziemy Państwu systematycznie pokazywać naszą pracę i dokonania. A teraz zapraszam na krótką relację z pierwszej jesiennej lustracji ozimin.

Pierwsza lustracja roślin ozimych wysianych w kolekcji na poczet realizacji już drugiej edycji ogólnopolskiej imprezy polowej Krajowe Dni Pola 2021, która odbędzie się 19-20 czerwiec 2021 roku w Minikowie.

Przegląd roślin odbył się 14 grudnia pod okiem kadry dydaktycznej z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Pierwszej lustracji dokonał dr hab. inż. Karol Kotwica, omawiając stan rzepaku ozimego, którego mamy wysianego w ilości 76 odmian. Na chwilę obecną rzepak jest dobrze rozwinięty, ilość liści średnio 9 szt., gruby i długi palowy system korzeniowy zaopatrzony w korzenie boczne i liczne włośniki korzeniowe. Następnie dokonana była ocena zbóż ozimych, które wysiane zostały w optymalnym terminie agrotechnicznym dla naszego regionu. Podczas lustracji stwierdzono, że wszystkie gatunki zbóż ozimych są w optymalnej fazie do spoczynku zimowego czyli w fazie krzewienia.

Podczas lustracji dokonane były próby wykopania roślin w celu zdiagnozowania obecności szkodników w obrębie systemu korzeniowego. Dr hab. inż. Robert Lamparski w rzepaku ozimym znalazł ślady bytowania i żerowania śmietki kapuścianej, jednakże poletka odmianowe były odpowiednio zabezpieczone przed agrofagami, dlatego też można stwierdzić, iż zagrożenia specjalnie nie ma. Pomimo wykonywanych zabiegów środkami ochrony roślin i okresie długiej wilgotnej jesieni zaobserwowaliśmy objawy bytności larw tantnisia krzyżowiaczka i dorosłych pchełek rzepakowych.

Dr hab. Inż. Grzegorz Lemańczyk z katedry fitopatologii zlustrował wszystkie obiekty ozime znajdujące się na kolekcji. Długa i wilgotna jesień spowodowała pojawienie się chorób grzybowych. Na zbożach obserwowaliśmy septoriozę paskowaną oraz rdzę brunatną, mączniak prawdziwy zbóż i traw. Na rzepaku ozimym, na dobrze rozwiniętych roślinach zaobserwowaliśmy suchą zgniliznę kapustnych.

Warunki glebowo-klimatyczne, które towarzyszyły zabiegom agrotechnicznym w Minikowie były optymalne. Podczas jesiennych siewów ozimin była odpowiednia temperatura i wilgotność. Chociaż nie uniknęliśmy problemów w trakcie zakładania poletek rzepaku. Po wystąpieniu obfitych opadów po siewie trzeba było przenieść część odmian w bardziej dogodne miejsce. Stąd też terminy ich zasiewu nieznacznie się różnią.

Zanotowane opady występujące od czerwca do końca października były większe niż średnia
z wielolecia. Dr hab. inż. Roman Rolbiecki, odpowiedzialny za monitorowanie warunków wodnych na polu, oszacował, że w momencie lustracji gleba jest w wystarczającym stopniu wysycona wodą.

Kolejna lustracja planowana jest po zimowym spoczynku.

Autor: Adam Piszczek

Red.: Natalia Narewska