Jest początek maja 2021. Wiosna tego roku jest wyjątkowo deszczowa i chłodna. Owady – szkodniki roślin uprawnych praktycznie nie występują. W krótkich okresach kiedy pojawiały się aby rozpocząć żerowanie okazywało się, że wracała niesprzyjająca dla ich rozwoju aura. W północnej części województwa kujawsko-pomorskiego lustrowany rzepak ozimy jest w bardzo dobrej kondycji i jest w fazie początek pąkowania. Lustrowane pola
z uprawami rzepaku nie posiadają praktycznie objawów żerowania. W rzepaku ozimym znaleziono jedynie nieliczne uszkodzenia wywołane żerowaniem chrząszczy chowaczy łodygowych. Jest to też czas kiedy uaktywniają się osobniki dojrzałe słodyszka rzepakowego. Na razie bardzo nieliczne osobniki można zauważyć na nielicznych żółto kwitnących roślinach. Zagrożenia ze strony szkodników roślin kapustowatych na razie nie ma.

    

W wyżej wspomnianej części naszego kraju lustrowane zboża ozime (faza początek strzelania w źdźbło) oraz jare (faza 1. i/lub początek 2. liścia) są także w bardzo dobrej kondycji. Lustrowane pola z uprawami roślin zbożowych nie posiadają praktycznie objawów żerowania. Znaleziono jedynie nieliczne uszkodzenia wywołane żerowaniem stadium dorosłego skrzypionek zbożowych. Zagrożenia ze strony szkodników roślin jednoliściennych na razie na pewno nie ma.

   

Jeśli pojawią się ciepłe dni, począwszy od pierwszej dekady maja, to na pewno można spodziewać się znacznego wzrostu liczebności szkodników. Nie można więc tracić czujności
i należy stale monitorować uprawy.

dr hab. inż. Robert Lamparski, prof. uczelni