W tym roku warunki pogodowe nie sprzyjają pracom w Grubnie. Nadal jest chłodno i przekropnie orz często występują silne wiatry. Mimo to stan roślin jest stosunkowo dobry, nie stwierdzono wymarznięcia – żadne poletko po zimie nie wymagało likwidacji.  Mimo, że już od jesieni  zwiększona była presja chorób w zbożach wczesny zabieg fungicydowy ograniczył rozwój rynchosporiozy w życie, septoriozy i DTR w pszenicy oraz siatkowej plamistości i mącznika w jęczmieniu ozimym. Jednak należy w tym sezonie zwrócić uwagę na opóźnienie rozwoju roślin ozimych oceniane na około 7 dni w porównaniu do roku ubiegłego. Wyraźnie widać to szczególnie w rzepaku, który stosunkowo wolno przyrasta w masie wegetatywnej, choć dość silnie rozwija kwiatostany i za chwilę zacznie kwitnąć. Jak zwykle żyto rozwija się najszybciej i widać, ze wychodzi już liść flagowy. Nieco mniej zaawansowane są pszenżyto i jęczmień ozimy oraz pszenica ozima, która jest w fazie między 1 i 2 kolankiem.

Fot. Tak 06.05 2021 wyglądały poletka zbóż zimnych pszenicy i żyta ozimego w Grubnie

W przypadku rzepaku mamy do czynienia ze szkodami wywołanymi przez zwierzynę łowną. Niestety w związku z tym spodziewamy się wydłużenia kwitnienia i w konsekwencji wydłużonego okresu budowania łuszczyn. To opóźni zbiór. Warto jednak poczekać> Jak pokazują nasze doświadczenia z poprzednich lat warto poczekać ponieważ rzepak ma bardzo silne zdolności regeneracyjne pod warunkiem, że ma pod dostatkiem w ody i pokarmu.

Fot. Na zdjęciach od lewej rynchosporioza żyta, siatkowa plamistość na jęczmieniu I DTR w pszenicy.

Wschody  rośliny jarych są bardzo dobre bo udało się nam  dość wcześnie zasiać jak na warunki tego roku. Dzięki temu mamy bardzo dobre i wyrównane wschody strączkowych, zbóż jarych.  Zboża jare zaczynają się już krzewić, kukurydza jeszcze nie wzeszła ale już w glebie kiełkuje. Grochy, bobiki i łubiny są już na wierzchu choć niestety łubiny też są mocno zgryzane przez sarny i zające.

Fot. Na zdjęciu owies zaczyna krzewienie, Bobik  wyrzędował a kukurydza choć na wierzchu nie widać w glebie już wykiełkowała.

Na koniec podsumowano zasiewy wiosenne. Obecnie kolekcje cała liczy 277 obiektów w tym 236 poletek nowych odmian zgłoszonych przez firmy nasienne w tym 106 ozimych i 130 roślin jarych.  W tym: pszenica ozima 43, rzepak oz.29, żyto ozime 10, jęczmień ozimy 10, pszenżyto 14, żyto jare przewódkowe 3, kukurydza 33, ziemniaki 20, groch 8, bobik4, łubiny 4, wyka, gorczyca, facelia soja po 1 odmianie. Pozostałą część kolekcji to dodatkowe poletka kontrolne oraz inne demonstracji. Są to : siewy przewódkowe żyta jarego, 3 terminy siewu soi, mieszanka poplonowa strączkowo-gorczycowa oraz demonstracja rodów kukurydzy przygotowana przez SGRO-SIEĆ Chełmno).

Informujemy, że od 20 maja kolekcja w g Grubnie będzie oznakowana tablicami. Obecnie z lokalizacją poletek oraz z wyglądem ich można zapoznać się poprzez Internet korzystając ze strony www.kpodr.pl zakładka Krajowe Dni Pola. Należy wybrać hasło Imprezy towarzyszące i wybrać XXV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola. Na interaktywnej mapie dostępne są dane o technologii, firmie wystawiającej, pokazywane są bieżące zdjęcia roślin. Można także zapoznać się z fotorelacjami z lustracji i filmami z zasiewów i lustracji.

Zapraszamy  na Krajowe Dni Pola do Minikowa w dniach 19-20 czerwca oraz do Grubna w dniach 12-13 czerwca na XXV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola gdzie nastąpi inauguracja imprez towarzyszących.

Opracowanie i fot.
Marek Radzimierski KPODR O/Przysiek