Soja nieco nadrobiła – w dolnych partiach roślin widoczne 2-3 cm płaskie strąki – na górze ledwie rozpoczynające swój wzrost. W sprawie brodawek – bez zmian.

Po 10 dniach (od 15.07.) groch siewny jest gotowy do zbioru – nasiona osiągnęły standardowy rozmiar dla poszczególnych odmian i wilgotność nasion pozwalającą na przystąpienie do zbioru. Liczba nasion w strąku grochu wynosi 4-6. Także co najmniej połowa odmian łubinu wąskolistnego będzie wkrótce gotowa do zbioru – odmiany znacząco różnią się długością okresu wegetacji. W łubinie białym nasiona zawierają sporo wody, a na zbiór trzeba będzie poczekać co najmniej na 2-3 tygodnie. Spośród badanych gatunków nasiona bobiku zawierają najwięcej wody – co więcej łan jest stale zielony, stąd zapewne ze zbiorem trzeba będzie poczekać jeszcze dłużej (przepraszam z błąd w kolejności nasion poszczególnych gatunków – łubin biały jest przed grochem).

Prof. dr hab. Janusz Prusiński