W trakcie obserwacji wykonanych w dniu 07.05.2021 na poletkach odmianowych Krajowych Dni Pola w Minikowie stwierdzono, że utrzymująca się niska temperatura spowodowała znaczące opóźnienie wschodów polowych roślin strączkowych. Nasiona przed siewem zaprawiano preparatem Maxim 0,25 FS, a także szczepiono Nitraginą oraz wykonano 1 oprysk doglebowy po siewie preparatem WING EC 462,5. W dniu 07. maja – po 29 dniach od siewu u wszystkich gatunków obserwowano początek wschodów – od pojedynczych liści np. u wyki do roślin z 1-3 liśćmi grochu i łubinu wąskolistnego. Na wielu poletkach odnotowano jednak brak wschodzących roślin, co może skutkować znacznym obniżeniem obsady.

Warto podkreślić, że rocznie rośliny bobowate wiążą 3-6 mln ton N atmosferycznego, co pozwala na znaczące obniżenie emisji CO2 i NO do atmosfery i jednocześnie pozwala na zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialne źródła energii do produkcji żywności. Efekt następczy uprawy strączkowych wynikający z ich specyficznych cech wprawdzie nie zwiększa nadwyżki bezpośredniej (bo nie jest uwzględniany w kalkulacjach!), ale przynosi w kolejnych latach tak ważne korzyści dla gleby, rolnika, ludzkości i dla europejskiego i światowego klimatu, że Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2016 międzynarodowym rokiem roślin bobowatych. Rośliny strączkowe zdecydowanie słabiej reagują na przemysłowe środki produkcji niż np. zboża, co oznacza, że bezpośrednie koszty ich produkcji można zmniejszyć, tym bardziej, że dotychczas zalecane tzw. kompleksowe czy wysokonakładowe technologie ich uprawy okazały się ekonomicznie nieuzasadnione.

prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński