Dzięki nawadnianiu obserwuje się przyspieszony wzrost i rozwój generatywny większości odmian badanych gatunków. Bobowate charakteryzują się coraz większa nodulacją, podczas gdy u soi obserwuje się zaledwie pojedyncze brodawki. Większość odmian strączkowych jest na początku lub w pełni kwitnienia, a część z nich – głównie grochu siewnego – na początku wiązania strąków. Stwierdzono korzystny wpływ Asahi na dalszy wzrost i rozwój odmian roślin bobiku.

 

Warto podkreślić, że nie wszyscy widzą potrzebę i uzasadnienie konieczności zwiększania powierzchni upraw roślin strączkowych w naszym kraju, to należy pamiętać z jednej strony o stale narastających negatywnych skutkach nadmiernego udziału zbóż w zmianowaniu, zdecydowanie mniejszych powierzchniach uprawy ziemniaka i buraka cukrowego, pod które wprowadzano w przeszłości miliony ton obornika, a z drugiej strony o zaleceniach UE dotyczących dywersyfikacji upraw, poszukiwania w całej Europie źródeł białka roślinnego nie GMO (przynajmniej w części) i wprowadzonych dopłat do uprawy strączkowych w Europie, a w Polsce także stworzenie rynku skupu nasion strączkowych.

Godnym podkreślenia jest wyjątkowy ekonomiczno-środowiskowy walor uprawy strączkowych w zmianowaniu nawet przez 2-3 lata po ich uprawie, szczególnie w gospodarstwach słabszych ekonomicznie, ograniczających nakłady na przemysłowe środki produkcji, a także o dużym udziale zbóż i zajmujące się chowem trzody. Ich udział w stale upraszczanym zmianowaniu jest z punktu widzenia właściwego zmianowania i regeneracji materii organicznej bardzo ważny i opłacalny. Warto pamiętać, że odmiany roślin strączkowych nie podlegają odstępstwu rolnemu, co oznacza, że każdego roku należy zaopatrzyć się w kwalifikowany materiał siewny do którego można się ubiegać o dopłaty.

Prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński