20 06.2022

Stan roślin strączkowych na KPDP w Minikowie

2022-06-20T10:19:53+02:00By |Bobowate|

Obecnie wszystkie rośliny bobowate grubonasienne znajdują się w fazie kwitnienia. Dla niektórych z nich to okres zagrożenia ze strony szkodników. Groch i bób narażone są na żerowanie strąkowców. Ich występowania należy przeprowadzać z wielką uwagą, ponieważ nie powodują widocznych uszkodzeń roślin w tej fazie, lecz jest poważnym zagrożeniem dla nasion. Larwy chrząszczy wgryzają [...]

14 05.2022

Siew soi w Minikowie

2022-05-25T08:15:34+02:00By |Bobowate|

Nasz zespół wykonał siew odmian soi 28.04.2022 na poletkach odmianowych. W tym roku w Mnikowie oprócz odmian soi będzie można zobaczyć i dwóch obiektów doświadczalnych: 1) wczesną odmianę soi zasiana w czterech różnych terminach 22.04, 29.04, 06.05 oraz 13.05. oraz 2) cztery odmiany o różnych grupach wczesności w terminie 28.04.2022 -Bilyavka (wczesna [...]

25 08.2021

Minikowo – bobowate i soja. 16.08.2021 r.

2021-08-25T10:42:06+02:00By |Bobowate|

Średni plon nasion roślin strączkowych w sezonie 2021 był zaledwie średni, znacząco lepszy grochu siewnego, niż obu łubinów. W łubinie żółtym i grochu siewnym różnice w plonowaniu badanych odmian były nieco mniejsze, niż w łubinie wąskolistnym. Mając na uwadze bardzo dobre przygotowanie pola i jego pielęgnację, plony nasion bobowatych były co najwyżej średnie. Zapewne [...]

6 08.2021

Minikowo – bobowate i soja 5.08.2021 r.

2021-08-06T09:32:42+02:00By |Bobowate|

    Soja nieco nadrobiła – w dolnych partiach roślin widoczne wypełnione strąki – na górze płaskie, rozpoczynające swój wzrost. Co najmniej połowa odmian łubinu wąskolistnego jest gotowa do zbioru – ale odmiany znacząco różnią się długością okresu wegetacji i terminem zbioru. W łubinie białym strąki zmieniły barwę na brązową. Nasiona bobiku stale zawierają [...]

27 07.2021

Minikowo – bobowate i soja 26.07.2021 r.

2021-08-06T09:51:43+02:00By |Bobowate|

  Soja nieco nadrobiła – w dolnych partiach roślin widoczne 2-3 cm płaskie strąki – na górze ledwie rozpoczynające swój wzrost. W sprawie brodawek – bez zmian. Po 10 dniach (od 15.07.) groch siewny jest gotowy do zbioru – nasiona osiągnęły standardowy rozmiar dla poszczególnych odmian i wilgotność nasion pozwalającą na przystąpienie do zbioru. [...]

16 07.2021

Minikowo – bobowate i soja 15.07.2021 r.

2021-08-06T09:45:17+02:00By |Bobowate|

  Mimo korzystnych warunków termicznych i wilgotnościowych rośliny soi są zaledwie w fazie kilku otwartych pąków kwiatowych. Ich masa wegetatywna znacząco wzrosła, zapewne z powodu stosowanego nawadniania. W sprawie brodawek – bez zmian. Widać wyraźne zróżnicowanie stopnia wzrostu i rozwoju roślin odmian badanych gatunków, szczególnie u grochu siewnego i łubinu wąskolistnego. Liczba strąków na [...]

9 07.2021

Stan roślin bobowatych w pierwszej dekadzie lipca.

2021-07-09T10:11:15+02:00By |Bobowate|

Na niektórych odmianach soi widać pierwsze pąki kwiatowe, co oznacza że rośliny weszły w fazę BBCH 51; niestety korzenie pozostają nadal bez brodawek, co oznacza, że nasiona nie były inokulowane, a w glebie brak stosownych rizobiów. Soja jest rośliną charakteryzującą się dużymi wymaganiami termicznymi. W jej cyklu rozwojowym występują dwa momenty krytyczne związane [...]

18 06.2021

Stan roślin bobowatych w drugiej dekadzie czerwca

2021-07-09T09:56:17+02:00By |Bobowate|

Dzięki nawadnianiu obserwuje się przyspieszony wzrost i rozwój generatywny większości odmian badanych gatunków. Bobowate charakteryzują się coraz większa nodulacją, podczas gdy u soi obserwuje się zaledwie pojedyncze brodawki. Większość odmian strączkowych jest na początku lub w pełni kwitnienia, a część z nich – głównie grochu siewnego – na początku wiązania strąków. Stwierdzono korzystny [...]

17 06.2021

Stan roślin bobowatych w połowie czerwca

2021-06-17T14:15:42+02:00By |Bobowate|

  W ostatnich dwóch tygodniach można zaobserwować przyspieszony wzrost i rozwój bobowatych, w tym ich zakwitania przy znacznej jednak zmienności poszczególnych odmian. Tylko rośliny łubin żółtego pozostają w fazie wegetatywnej. Rośliny bobiku po zastosowaniu biostymulatora Asahi coraz bardziej wyrównują łan, chociaż w dalszym ciągu widać pozwijane liście, których przyczyną są najpewniej pozostałości herbicydów z [...]

8 06.2021

Relacja z zasiewów roślin bobowatych 7.06.2021 r.

2021-06-08T12:50:12+02:00By |Bobowate|

    Korzystne warunki wilgotnościowe termiczne w ostatnich dniach sprzyjało wzrostowi roślin bobowatych. Jednak w dalszym ciągu rośliny nie wchodzą w fazę rozwoju generatywnego u żadnego z gatunków. Dużą niewiadomą są aktualnie rośliny bobiku, u których obserwuje się zwijanie liści (jak niżej), co znacząco zmniejsza ich powierzchnię asymilacyjną, przy czym aktualnie nie obserwuje się [...]