Soja nieco nadrobiła – w dolnych partiach roślin widoczne wypełnione strąki – na górze płaskie, rozpoczynające swój wzrost.

Co najmniej połowa odmian łubinu wąskolistnego jest gotowa do zbioru – ale odmiany znacząco różnią się długością okresu wegetacji i terminem zbioru. W łubinie białym strąki zmieniły barwę na brązową. Nasiona bobiku stale zawierają najwięcej wody – ale strąki zmieniają barwę na czarną.

 

Autor – prof. dr hab. Janusz Prusiński