Średni plon nasion roślin strączkowych w sezonie 2021 był zaledwie średni, znacząco lepszy grochu siewnego, niż obu łubinów. W łubinie żółtym i grochu siewnym różnice w plonowaniu badanych odmian były nieco mniejsze, niż w łubinie wąskolistnym. Mając na uwadze bardzo dobre przygotowanie pola i jego pielęgnację, plony nasion bobowatych były co najwyżej średnie. Zapewne długi okres wschodów wynikający z niskich temperatur w kwietniu i w maju oraz warunki glebowe – bardzo twarda skorupa gleby i podglebia nie sprzyjały intensywnemu wzrostowi roślin i ich plonowania, mimo stosowania nawadniania.

Plonowanie odmian roślin strączkowych w sezonie 2021, ODR Minikowo

Wszystkie odmiany soi zakończyły kwitnienie. Najwcześniejsza – Ambella jest w fazie żółcenia liści, ale pozostałe odmiany o zielonych liściach i łodygach, co świadczy o przedłużającym się okresie wypełniania nasion w stale zielonych strąkach i ich dojrzewania.

   

Ambella (Saatbau) to najwcześniejsza odmiana soi na rynku; można ją uprawiać w każdym rejonie kraju!!! Dojrzewa średnio o 2 tygodnie szybciej od odmian średnio-wczesnych.

prof. Janusz Prusiński