Korzystne warunki wilgotnościowe termiczne w ostatnich dniach sprzyjało wzrostowi roślin bobowatych. Jednak w dalszym ciągu rośliny nie wchodzą w fazę rozwoju generatywnego u żadnego z gatunków. Dużą niewiadomą są aktualnie rośliny bobiku, u których obserwuje się zwijanie liści (jak niżej), co znacząco zmniejsza ich powierzchnię asymilacyjną, przy czym aktualnie nie obserwuje się żadnych patogenów.

       

Podkreślając pozytywną rolę roślin bobowatych należy zwrócić uwagę na możliwość zmniejszania kosztów pestycydów o 20-25%, stosowanych pod rośliny następcze. Wynika to z przerwania następstwa roślin zbożowych po sobie i możliwości skutecznego zwalczania chwastów i patogenów. Rośliny strączkowe mogą więc pełnić funkcję sanitarną, głównie w zmianowaniach zbożowych. Co więcej efekt następczy uprawy strączkowych dotyczący gleby polega także na: rozluźnianiu jej wierzchniej warstwy, poprawie stosunków wodnych i właściwości fizycznych, zwiększeniu zawartości materii organicznej sprzyjającej jej dodatniemu bilansowi i ochronie gleb przed degradacją, poprawianiu struktury gleby i jej kompleksu sorpcyjnego oraz aktywności biologicznej, a także napowietrzaniu gleby i zwiększaniu jej pojemności wodnej, dzięki budowie systemu korzeniowego dobrze penetrującego nie tylko warstwę orną, ale i podglebie.

 

Prof. dr hab. Janusz Prusiński