Mimo korzystnych warunków termicznych i wilgotnościowych rośliny soi są zaledwie w fazie kilku otwartych pąków kwiatowych. Ich masa wegetatywna znacząco wzrosła, zapewne z powodu stosowanego nawadniania. W sprawie brodawek – bez zmian.

Widać wyraźne zróżnicowanie stopnia wzrostu i rozwoju roślin odmian badanych gatunków, szczególnie u grochu siewnego i łubinu wąskolistnego. Liczba strąków na roślinie i liczba nasion w strąku została ustalona. Aktualnie stwierdza się wyraźne zróżnicowanie tempa dojrzewania nasion – od najszybszego w grochu siewnym do najpóźniejszych w łubinie żółtym i białym, a  przede wszystkim w bobiku – o stale silnie zielonych organach wegetatywnych.

Prof. dr hab. Janusz Prusiński