Kolejne obserwacje polowe wykonane w dniu 17.05.2021 wskazują, że korzystne warunki wilgotnościowe i podwyższona temperatura powietrza w ostatnich 7-10 dni pozwoliły na istotny wzrost roślin bobowatych. Ważnym jest jak najszybsze zakrycie międzyrzędzi, co zmniejsza parowanie i ubytek wody. Na roślinach łubinów obserwuje się pierwsze skutki żerowania oprzędzików. Te niewielkie chrząszcze potrafią doszczętnie zniszczyć zasiewy. U starszych roślin niebezpieczne są uszkodzenia powodowane przez larwy oprzędzików, które z kolei niszczą brodawki korzeniowe.

Możliwość zmniejszenia dawki N mineralnego pod roślinę następczą – o 20-25%

Przedplony strączkowe zostawiają w profilu glebowym znacznie więcej N azotanowego i amonowego niż zbożowe. Powszechnie wiadomo, że azot zastosowany w formie nawozu mineralnego pod zboża zostaje wykorzystany na tworzenie plonu tylko w 50-60% (reszta to ulatnianie, wypłukiwanie lub przemieszczanie do głębszych warstw gleby), podczas gdy związany symbiotycznie przez rośliny strączkowe jest zużywany w 100%. To znaczy, że 100 kg symbiotycznie związanego N jest ekwiwalentem 200 kg N zastosowanych w formie nawozu mineralnego. Rośliny łubinu żółtego są zdolne do związania biologicznie nawet 100 – 140 kg N na ha, z tego z pola z plonem wynoszone jest około 70%, a reszta pozostaje w glebie dla roślin następczych – wartość tak biologicznie związanego N to równowartość 294 – 400 kg saletry.

prof. dr hab. inż. Janusz Prusiński