Obecnie wszystkie rośliny bobowate grubonasienne znajdują się w fazie kwitnienia. Dla niektórych z nich to okres zagrożenia ze strony szkodników. Groch i bób narażone są na żerowanie strąkowców. Ich występowania należy przeprowadzać z wielką uwagą, ponieważ nie powodują widocznych uszkodzeń roślin w tej fazie, lecz jest poważnym zagrożeniem dla nasion. Larwy chrząszczy wgryzają się w strąki a następnie żerują w nasionach, przepoczwarzając się w chrząszcza. W efekcie nasiona tracą zdolność kiełkowania i nie nadają się do przeznaczenia spożywczego, a także eliminuje plon. Ich zwalczanie należy rozpocząć w momencie zaobserwowania chrząszczy w okresie kwitnienia i zawiązywania pierwszych strąków z użyciem środków działających kontaktowo i systemicznie.