23 maj 2022
Relacja z pola dotycząca monitoringu wilgotności i planowania nawodnień na kolekcji Kujawsko-Pomorskich Dni Pola.
W ramach relacji omawiamy sytuację hydro-meteorologiczną panującą na kolekcji oraz prezentujemy informację nt. planowanych i realizowanych nawodnień.