Początek maja to tradycyjnie okres zasiewów kukurydzy. Tegoroczne chłody w kwietniu i zapowiadane niezbyt wysokie temperatury na pierwszą dekadę maja mogą spowodować wydłużenie okresu wschodów kukurydzy.

Kukurydza należy do roślin ciepłolubnych, której nasiona zaczynają kiełkować w temperaturze co najmniej 6°C, a w prawidłowym tempie ten proces przebiega dopiero w średnich temperaturach dobowych powyżej 10°C.

 

Rysunek 1. Ziarno kukurydzy po 7 dniach od zasiewu.
Minikowo, 4.05.2021

Rysunek 2. Widoczne różnice w rozwoju kukurydzy w przypadku braku nawożenia rzędowego fosforem w kukurydzy.
Małocin, 25.06.2019

Chłód nie sprzyja także pobieraniu fosforu przez rośliny, dlatego w warunkach zimnej wiosny często obserwuje się fioletowe przebarwienia liści sygnalizujące niedobór tego pierwiastka w roślinie. Objawy te mijają po nadejściu ocieplenia, jednak spowolnienie wzrostu w tym okresie będzie widoczne w dalszym rozwoju rośliny, gdyż składnik ten odpowiedzialny jest w roślinie za przemiany energetyczne i rozwój korzeni.

Pomocne w takich sytuacjach jest rzędowe nawożenie fosforem, gdzie podczas siewu nawóz jest umieszczany w niedalekiej odległości od ziarniaka. Najlepszym do tego celu jest fosforan amonu ze względu na rozpuszczalna formę fosforu. Pomocna jest tutaj także obecność azotu w formie amonowej, której dodatni jon pobierany jest przez roślinę w każdej temperaturze. Roślina w celu zachowania równowagi osmotycznej wraz z każdym pobranym dodatnim jonem „zmuszona” jest pobrać ujemny jon, którym najbliżej położonym i dostępnym będzie fosfor (P2O5) dostarczony w jednej granuli wraz z azotem. W ten sposób przełamuje się barierę temperaturową, przez którą kukurydza nie byłaby w stanie przyswoić fosforu. Zalecana dawka fosforu w nawożeniu rzędowym waha się od 50 – 80 kg/ha. W przypadku stosowania nawozów wieloskładnikowych NPK do podsiewu rzędowego, należy dostosować odległość umieszczania nawozu od ziarniaka (standardowo 5 centymetrów obok i 5 centymetrów poniżej ziarna kukurydzy) aby nie doprowadzić do zbytniego zasolenia okolicy korzeniowej rośliny co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia. Wraz ze zwiększaniem dawki nawozu zwiększać należy dystans pomiędzy ziarnem a nawozem.

mgr inż. Radosław Nowicki