Typ: Irtec Hippodrom 212m + Łukomet VRI system

Jest to innowacyjna maszyna nawadniająca, mostowa – jedna z pierwszych w Polsce maszyn nowej generacji. Od standardowych maszyn mostowych takich jak centryczne pivoty czy maszyny liniowe, frontalne odróżnia ją to, że może pracować zarówno jako maszyna centryczna jak i liniowa. Dzięki takiej funkcjonalności może przy tych samych rozmiarach nawodnić dużo większy areał, pracując cały czas w cyklu automatycznym.

Maszyna dostarczona do Minikowa posiada 4 mosty z wysięgnikiem o łącznej długości 212m zdolnej nawodnić 66ha. Centralna wieża osadzona jest na wózku z niezależnym napędem elektrycznym na każde z czterech kół. Podczas ruchu liniowego maszyna ciągnie za sobą wąż PE oraz kabel zasilający o długości 130m co umożliwia nawodnienie pasa o długości 260m z jednego hydrantu. Dzięki systemowi automatycznego zawracania obsługa maszyny sprowadza się do wciśnięcia zielonego guzika “start” i zmiany węża pomiędzy hydrantami.

Maszyna posiada 54 elektrozawory z regulatorami ciśnienia i zraszaczami Komet KPT. Firma Łukomet – ekspert w nawodnieniach, opracowała autorski system niezależnego sterowania poszczególnymi elektrozaworami co w połączeniu z GPSem o wysokiej dokładności umożliwia prowadzenie precyzyjnego nawodnienia ze zmienną dawką polewową (VRI). Dzięki takiemu systemowi można precyzyjnie i niezależnie dobrać dawki dla każdego z poletek doświadczalnych, czy omijać trawniki celem oszczędzania wody. To bardzo istotne gdy zasoby wody jakimi możemy dysponować są coraz bardziej ograniczone. Na tym obiekcie mamy studnię o wydajności zaledwie 25m3/h. Sterowanie dawkami odbywa się z poziomu aplikacji WEB-owej dostępnej z każdego miejsca na świecie i z dowolnego urządzania takiego jak komputer, tablet, telefon. Ustawione dawki przesyłane są przez „chmurę” do maszyny. Przez tą samą „chmurę” maszyna komunikuje się także z pompownią samodzielnie ją uruchamiając i dobierając odpowiednie ciśnienie i wydajność do aktualnego zapotrzebowania. Urządzenie zostało także wyposażone w system kamer pozwalający na zdalny monitoring pracy systemu nawadniającego.

Dostawa systemu montaż, uruchomienie i jago konfiguracja zostały przeprowadzone przez firmę ŁUKOMET z Całowania, która dostarcza wszystkie rodzaje systemów nawodnieniowych od ponad 30 lat.

tekst: dr inż. Tomasz Łuszczyk
fot. Damian Oparzela

ŁUKOMET
05-480 Karczew,
CAŁOWANIE 91A
NIP: 532-000-44-85
tel./fax. 22 7806355 wew. 100
www.lukomet.plwww.pompypowodziowe.pl