Tak wyglądały poletka traw i mieszanek traw 15.10.2019.