Tak wyglądały nasze poletka traw i mieszanek 20.09.2019.