Pierwszego sierpnia 2019 r. zostały precyzyjnie pobrane próby gleby na areale ponad 6 ha. Również została stworzona mapa poboru próbek, które trafiły do laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy.