„Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce” – pod takim hasłem będą odbywać się w tym roku 19-20 czerwca Krajowe Dni Pola Minikowo 2021.

W celu omówienia założeń i planowanych zadań związanych z organizacją tegorocznych Krajowych Dni Pola 2021 w Minikowie, 25 marca odbyło się spotkanie w formie zdalnej (online) Rady Programowej Krajowych Dni Pola.  Przedstawiono na nim koncepcję wydarzenia, aktualny stan przygotowań i trwających prac polowych na poletkach pokazowych i doświadczalnych należących do współorganizatora – Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz ideę imprez towarzyszących.

Program tegorocznych KDP Minikowo 2021 jest bardzo bogaty. Przewiduje się liczne pokazy, przede wszystkim postępu genetycznego u roślin uprawnych, zwiedzanie poletek doświadczalnych i bogatych kolekcji roślin uprawnych i zielarskich, prezentacje UTP, Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (także w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie oddalonej o kilka kilometrów od Minikowa) oraz Instytutów Badawczych, relacje internetowe „na żywo” z poletek, konsultacje i porady specjalistów. Udział w Krajowych Dniach Pola 2021 potwierdzają różne firmy i instytucje z całego kraju.

Wiceminister Anna Gembicka podziękowała KPODR w Minikowie i Uniwersytetowi Technologiczno-Przyrodniczemu za organizację ubiegłorocznej pierwszej edycji Krajowych Dni Pola 2020 i za podjęcie się przygotowania tegorocznej imprezy. Wskazała na istotny udział przedstawicieli nauki – uniwersytetu i instytutów, w tworzeniu innowacji dla rolnictwa, a ośrodków doradztwa rolniczego w transferze wiedzy do rolników, zwłaszcza w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. Wspomniała, że inicjatywa organizacji tego wydarzenia jest bezpośrednio związana z Panem dr. Ryszardem Kamińskim, Podsekretarzem Stanu w MRiRW, wcześniejszym Dyrektorem KPODR. Przewodnicząca Rady Programowej podkreśliła, że MRiRW wspierało i będzie nadal wspierać Krajowe Dni Pola, które będą corocznym „świętem pola”.

Pani dr hab. Małgorzata Szczepanek koordynator prac z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy  przedstawiła bogatą ofertę, która ma być zaprezentowana nie tylko 19-20 czerwca br. podczas głównej imprezy, ale również w innych terminach. W trakcie spotkania zostały także przedstawione oferty jednostek doradztwa rolniczego. Propozycje zaprezentowali również przedstawiciele Instytutów Naukowych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych.

Ważnym elementem Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 będzie cykl konferencji pod hasłem zgodnym z mottem tej imprezy – „Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”. Konferencje będą poprzedzać główne wydarzenie. Od 14 do 17 czerwca  zaplanowano cztery dni konferencyjne, których tematami będą:

1 dzień: „Plan Strategiczny (wersja II po konsultacjach) Wspólnej Polityki Rolnej 2023- 2027 – najważniejsze rozstrzygnięcia – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”;

2 dzień: „Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – budowa regionalnych partnerstw”;

3 dzień: „Grupy Operacyjne (EPI – AGRI) – przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie (nauka – rolnicy – przedsiębiorcy – doradztwo)”;

4 dzień: „Instytuty Badawcze i Uczelnie, otoczenie rolnictwa na rzecz Zielonego Ładu w Polsce”.

Oprócz wydarzenia centralnego będą odbywać się imprezy towarzyszące organizowane przez UTP, ODR-y i instytuty lokalnie w różnych częściach kraju, których ideą jest przybliżenie rolnikom i wszystkim zainteresowanym innowacji w rolnictwie, postępu genetycznego u roślin i zwierząt, cyfryzacji rolnictwa, dobrych praktyk rolniczych, odpowiedzialnego gospodarowania glebą i wodą, zagadnień dotyczących ochrony środowiska i wielu innych.

Organizatorzy – KPODR w Minikowie i UTP w Bydgoszczy oraz współorganizatorzy przewidują dwie formy udziału w tym „święcie pola” – stacjonarną i wirtualną. Swoje wsparcie gwarantują Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Informacji o Krajowych Dniach Pola Minikowo 2021 należy szukać m.in. na stronach internetowych KPODR; www.kpodr.pl

***

Zapraszamy do wzięcia udziału w Krajowych Dniach Pola Minikowo 2021. Zapraszamy na „święto pola” – 19-20 czerwca 2021 oraz na poprzedzające je konferencje. I na imprezy towarzyszące trwające przez cały rok.

Zatwierdził
Ryszard Zarudzki
Dyrektor KPODR w Minikowie                                                                                                                                           

Opracował
Piotr Dorszewski
KPODR w Minikowie