W ramach trwającej współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie ze szkołami ponadpodstawowymi, kształcącymi w obszarze rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim 15 września 2022 r. odbyło się trzecie spotkanie z cyklu „Spotkania na polu z nauką i doradztwem”.

Spotkanie to, tak jak poprzednie edycje zorganizowane zostało wspólnie z Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ) w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie. Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie wraz z opiekunami reprezentujący następujące szkoły:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Samostrzelu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty-Połczyńskiego w Tucholi

Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie

Spotkanie rozpoczęła pani Lidia Lewandowska – zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie witając zebranych oraz przedstawiając założenia współpracy pomiędzy doradztwem rolniczym a szkołami rolniczymi.

Pierwszym punktem programu był wykład pani Moniki Kawczyńskiej reprezentującej Agencję Nasienną Sp. z o.o. nt. Praw wyłącznych w teorii i praktyce jako istoty innowacyjności w rolnictwie. Następnie pan Emil Lemański, redaktor Magazynu Agro Profil mówił o niebezpieczeństwie suszy i erozji w Polsce. Po pierwszej części wykładów, z uwagi na liczną frekwencję, uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa odwiedziła poletka demonstracyjne w Minikowie przygotowywane na Kujawsko-Pomorskie Dni Pola oraz Dzień Kukurydzy, Soi, Buraka cukrowego, Święto Ziemniaka, który odbył się 18 września 2022 r. Poszczególne obiekty demonstracyjne prezentowali Radosław Nowicki – dyrektor Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie oraz Dawid Skotnicki – komisarz Kujawsko-Pomorskich Dni Pola. Uczniom zaprezentowano kolekcję soi sianej w różnych terminach oraz soi z różnych grup wczesności. Omawiano kolekcję odmian buraków cukrowych, wskazując szczególnie na tolerancję poszczególnych odmian na chwościka. Bardzo szczegółowo została także zaprezentowana kukurydza, gdzie omówiono charakterystyki poszczególnych typów odmian. Dodatkowo uczniom zaprezentowano kolekcję odmian rzepaku ozimego, oraz demonstracje gęstości siewu rzepaku i terminów siewu tej rośliny.

Druga grupa uczniów w tym czasie uczestniczyła w zajęciach warsztatowych pt. „Zobaczyć niewidzialne, czyli mikroorganizmy wokół nas”. Zajęcia te prowadziła pani dr hab. inż. Justyna Bauza-Kaszewska. Na zajęciach, z wykorzystaniem mikroskopu i kamery uczniowie mogli zobaczyć świat mikroorganizmów w powiększeniu.

Po wizycie na kolekcji i po warsztatach uczniowie uczestniczyli w kolejnych wykładach. Pierwszy, pt. „Mykotoksyny wokół nas” wygłosił dr hab. inż. Dariusz Pańka, prof. PBŚ. Drugi wykład przeprowadziła dr inż. Natalia Miler. Dotyczył on faktów i mitów związanych z chryzantemami.

Po wykładach, kolejni uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych oraz wizytowali pole demonstracyjne w Minikowie.

Tekst: Dawid Skotnicki – KPODR
Foto: Marzena Zwiewka – KPODR
Josip Zubac – KPODR