Zapraszamy do współpracy oraz udziału w imprezach towarzyszących Krajowym Dniom Pola jak i również pozostałym targom i wydarzeniom, które znajdują się w naszym kalendarzu co roku. Zaplanowaliśmy na Państwa wiele atrakcji w 2021 roku zarówno w Minikowie jak i w Przysieku, Zarzeczewie i Grubnie. Z pewnością nie będzie to stracony czas oferta jest szeroka.

 

Nazwa Imprezy

Data

Miejsce

Cel imprezy

Osoba odpowiedzialna

Forum Pszczelarzy 27
marca
Przysiek Forum skupia naukowców, producentów sprzętu pasiecznego oraz rzeszę właścicieli pasiek z całej Polski. Celem Forum jest wymiana doświadczeń oraz  zapoznanie się z najnowszymi wynikami badań naukowych i regulacjami prawnymi dotyczącymi pszczelarstwa.

Marta Lewandowska
tel. 56 611 09 10
e-mail: marta.lewandowska@kpodr.pl

Targi LATO NA WSI
Święto Smaku i Tradycji
8-9
maja
Minikowo Zaprezentowanie mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, tradycji kulturowych, walorów przyrodniczych regionu, a także ekologicznych metod produkcji żywności. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania energii odnawialnej.

Sylwia Żakowska-Stasiszyn
tel. 52 386 72 23,
723 692 528
e-mail: lato@kpodr.pl

Regionalna Wystawa
Drobnego Inwentarza
8-9
maja
Minikowo Celem wystawy jest pokazanie gatunków, ras i odmian zwierząt utrzymywanych w kraju i regionie kujawsko-pomorskim oraz przedstawienie postępu hodowlanego prezentowanych zwierząt.

Anna Mońko-Łanucha
tel. 52 386 72 19,
695 423 700,
e-mail: anna.monko@kpodr.pl

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów 8-9

maja

Minikowo Celem konkursu jest identyfikacja i promocja polskich produktów regionalnych osadzonych głęboko w polskiej tradycji i od wielu lat wytwarzanych tymi samymi metodami, według tych samych receptur.
W konkursie biorą udział: producenci żywności, a w szczególności rolnicy, którzy prowadzą rolniczy handel detaliczny, restauratorzy, gospodarstwa agroturystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły gastronomiczne oraz pasjonaci kuchni tradycyjnej i regionalnej.

Beata Chełminiak
tel. 52 386 72 13
e-mail: beata.chelminiak@kpodr.pl

EURORZEPAK

20
maja
Minikowo Międzynarodowa debata z udziałem przedstawicieli europejskich związków producentów roślin oleistych (EOA) oraz rolników i ekspertów zajmujących się uprawą rzepaku. Podczas debaty odbywają się prezentacje polowe odmian rzepaku oraz systemów ochrony i kompleksowego nawożenia tego gatunku roślin.
Impreza towarzysząca Krajowym Dniom Pola

Adam Piszczek
tel. 52 386 72 37,
667 662 809
e-mail: adam.piszczek@kpodr.pl

Dni Otwartych Drzwi Targi Rolno-Budowlane

29-30 maja Zarzeczewo Celem imprezy o charakterze wystawienniczo-targowym jest pogłębienie wiedzy z zakresu innowacji technicznych i technologicznych oraz wskazanie możliwości korzystania z programów wspierających rolnictwo i obszary wiejskie.

Tomasz Bieliński
kom.  723 692 541
e-mail: tomasz.bielinski-targi@kpodr.pl

Kujawsko-Pomorskie DNI POLA

12-13 czerwca Grubno Zapoznanie rolników z najnowszymi osiągnięciami i kompleksowymi technologiami z zakresu ochrony, nawożenia i hodowli roślin uprawnych.
Impreza towarzysząca Krajowym Dniom Pola

Marta Lewandowska
tel. 56 611 09 10
e-mail: marta.lewandowska@kpodr.pl

KRAJOWE DNI POLA MINIKOWO 2021 19-20 czerwca Minikowo Prezentacja postępu hodowlanego oraz demonstracja systemów ochrony, nawożenia, technologii uprawy, wspomagania decyzji, sposobów wdrażania innowacji w uprawie roślin. Demonstracje polowe umożliwią rolnikom porównanie w jednym miejscu pełnego potencjału odmian roślin uprawnych w ich optymalnych warunkach uprawy.

Dawid Skotnicki
tel. 52 386 72 34,
723 692 565
e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl

Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH

19-20 czerwca Minikowo Prezentacja najnowszych rozwiązań technicznych oraz osiągnięć hodowlanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej, a także wspieranie procesów modernizacyjnych i rozwojowych gospodarstw rolnych.
Impreza towarzysząca Krajowym Dniom Pola

Sylwia Żakowska-Stasiszyn
tel. 52 386 72 23,
723 692 528
e-mail: 
agrotech@kpodr.pl

Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych

19-20 czerwca Minikowo

Promowanie postępu hodowlanego, wymiana doświadczeń technologicznych i promocja polskiej hodowli zwierząt.
Impreza towarzysząca Krajowym Dniom Pola

Dawid Skotnicki
tel. 52 386 72 34,
723 692 565
e-mail: dawid.skotnicki@kpodr.pl

Kujawsko-Pomorskie
Miodowe Lato

8 sierpnia Zarzeczewo

Promocja i popularyzacja miodów i innych produktów pasiecznych oraz uświadomienie uczestnikom ważnej roli pszczół i owadów zapylających w przyrodzie.

Anna Dykczyńska
tel. 723 330 996
e-mail: anna.dykczynska@kpodr.pl

Dzień Kukurydzy i Soi

7 września Minikowo Poszerzenie wiedzy i zweryfikowanie posiadanych doświadczeń i informacji na temat uprawy i ochrony kukurydzy oraz soi.
Impreza towarzysząca Krajowym Dniom Pola

Piotr Dorszewski
tel. 52 386 72 19
e-mail: piotr.dorszewski@kpodr.pl

Barwy Lata – Dary Jesieni,
Święto Ziemniaka
11 września Przysiek Popularyzacja produktów regionalnych, tradycyjnych, rękodzieła ludowego i przedsiębiorczości na wsi. Rozpowszechnienie konsumpcji ziemniaka wśród konsumentów.

Marta Lewandowska
tel. 56 611 09 10
e-mail: marta.lewandowska@kpodr.pl

Jesienna Wystawa Ogrodnicza

Kulinarna promocja karpia

19 września Minikowo Impreza o charakterze wystawienniczo-targowym, której celem jest promocja konsumpcji karpia i produktów przetworzonych na jego bazie przez cały rok, a nie wyłącznie podczas świąt. Dodatkowo również promocja spożywania produktów wysokiej jakości pochodzących od lokalnych wytwórców.

Sylwia Żakowska-Stasiszyn
tel. 52 386 72 23,
723 692 528
e-mail: targi@kpodr.pl

Święto Gęsi na Krajnie 11 listopada Minikowo Impreza o charakterze wystawienniczo-targowym, mająca na celu wzrost świadomości konsumenckiej dotyczącej spożycia gęsiny i jej walorów odżywczych. Upowszechnianie wiedzy, promocja potraw i produktów od lokalnych wytwórców.

Sylwia Żakowska-Stasiszyn
tel. 52 386 72 23,
723 692 528
e-mail: targi@kpodr.pl