W ramach rozwijającej się współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie ze szkołami ponadpodstawowymi, kształcącymi w obszarze rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim 20 września odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „Spotkania na polu z nauką i doradztwem”.

Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie z Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (PBŚ) w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego w Minikowie.

Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie wraz z opiekunami reprezentujący następujące szkoły:

Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa  w Samostrzelu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie

Spotkanie rozpoczął dr Ryszard Zarudzki – Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie witając zebranych oraz przedstawiając założenia współpracy pomiędzy doradztwem rolniczym a szkołami rolniczymi.

Gości przywitał również dr hab. inż. Edward Wilczewski – Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii PBŚ wskazując na ofertę uczelni dla absolwentów szkół rolniczych.

Dawid Skotnicki – Komisarz Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 zaprezentował stronę https://dnipola.kpodr.pl/ będącą kopalnią wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji roślinnej. Zaprezentowany został interaktywny plan Dni Pola oraz bogaty zasób materiałów video z relacjami z pola oraz konferencji zorganizowanych w ramach wydarzenia.

Zagadnienia tematyczne oraz aspekty techniczne spotkania omówiła dr Katarzyna Gościnna – PBŚ. Z uwagi na dużą frekwencję podczas spotkania uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, które na przemian miały możliwość uczestniczenia w wykładach i zajęciach na polu.

W ramach wykładu pt.:  „Jesienny spektakl ziemniaka. W roli głównej Ignacy i Jurek” dr Katarzyna Gościnna – PBŚ omawiała zagadnienia dotyczące odmian, wartości odżywczej, zawartości skrobi oraz przechowywanie ziemniaka.

Podczas wykładu pt.: “Uprawa roślin a wzrost emisji gazów cieplarnianych – interpretacja paradoksu” dr hab. inż. Karol Kotwica – PBŚ omówił zagadnienia związane z istotą efektu cieplarnianego, udziału rolnictwa w emisji GHG oraz emisją GHG przez produkcję roślinną. Zaprezentowane i omówione zostały także agrotechniczne sposoby ograniczania emisji GHG w produkcji roślinnej.

W trakcie wykładu pt.: „Burak cukrowy – odmiany i technologia uprawy.” dr hab. inż. Edward Wilczewski – PBŚ omawiał kwestie uprawa tradycyjnej oraz uprawa uproszczona buraka cukrowego jak i zagadnienia związane z planowaniem odmian.

W trakcie wizyty na poletkach doświadczalnych w Minikowie dr hab. inż. Jarosław Pobereżny oraz Radosław Nowicki prezentowali uczniom kolekcję kukurydzy, ziemniaków, buraków cukrowych oraz soi prowadzone w ramach Krajowych Dni Pola 2021 jak i kolekcję odmian rzepaku ozimego założoną na potrzeby organizacji Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w 2022 r. Prowadzący omawiali zagadnienia agrotechniczne prowadzenia upraw poszczególnych gatunków roślin.

Ponieważ pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Spotkania na polu z nauką i doradztwem” cieszyło się tak dużym zainteresowaniem uczniów planowana jest kontynuacja tego typu spotkań na wiosnę. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego spotkania.

Tekst:    Dawid Skotnicki – KPODR

Foto:     Anna Mońko-Łanucha – KPODR

Dawid Skotnicki – KPODR