Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na szkolenie pt. „Porównanie odporności na patogeny nowych
odmian ziemniaków skrobiowych i jadalnych”
Zespół Szkół CKR Bielice 5.09.2023

Szkolenie organizowane w ramach operacji „Dni Pola Minikowo – innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rolnictwa” realizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ramowy program szkolenia

 

Osoba do kontaktu:

Marek Radzimierski
Główny specjalista ds. zbóż
Zboża, ochrona środowiska na obszarach wiejskich, produkcja roślinna, doświadczenia polowe
e-mail: marek.radzimierski@kpodr.pl
tel. 56 611 09 22, 506 392 682