„Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”, to hasło tegorocznych Krajowych Dni Pola Minikowo 2021. W celu omówienia stanu przygotowań związanych z organizacją tegorocznego wydarzenia odbyło się II spotkanie Współorganizatorów Krajowych Dni Pola 2021 (KDP 2021), któremu przewodniczyli dr Ryszard Zarudzki, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz dr hab. Małgorzata Szczepanek, prof. uczelni, Koordynator ds. KDP 2021 z ramienia Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W spotkaniu wziął także udział dr Ryszard Kamiński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnikami było ponad 20 pracowników KPODR i UTP zaangażowanych w przygotowanie KDP 2021.

Pan dr Ryszard Kamiński zwrócił uwagę na fakt, że KDP po raz drugi odbywają się Minikowie, a jego organizatorzy mają już doświadczenie zdobyte w ubiegłym roku. Podkreślił, że ta impreza ma odbywać się w różnych miejscach w kolejnych latach. Najlepsza jest forma otwarta – zwiedzający mogą zobaczyć poletka „na własne oczy” i porównać wygląd roślin na poletkach pokazowych i doświadczalnych z własnymi na swoich polach.

W trakcie spotkania Pan Dawid Skotnicki, Komisarz KDP 2021 przedstawił aktualny stan przygotowań, w tym stan upraw na poletkach doświadczalnych i stan roślin na kolekcjach odmianowych. Podziękował wielu osobom za pracę w stworzenie i ciągłą pielęgnację upraw. Przedstawił także aktualną listę zgłoszonych imprez towarzyszących. Obecnie odnośniki (linki) prowadzą do 30 takich wydarzeń odbywających się na terenie całego kraju. Można się z nimi zapoznać na stronie https://dnipola.kpodr.pl/, klikając w menu na zakładkę Imprezy towarzyszące. Pierwszą tego typu imprezą jest organizowany w Minikowie 20 maja Międzynarodowy Dzień Rzepaku – EURORZEPAK 2021. Cykl imprez towarzyszących będzie trwał aż do września-października. Podkreślić należy, że na stronach internetowych są pokazane powiązania danego wydarzenia z Europejskim Zielonym Ładem.

Pani dr hab. Małgorzata Szczepanek przedstawiła aktualny stan prac polowych związanych z prowadzeniem demonstracji i doświadczeń przez UTP. Wspomniała m.in. o kolekcji roślin zielarskich, ogrodzie chorób roślin, funkcjonowaniu Grup Operacyjnych Europejskiego Partnerstwa Innowacyjności na rzecz Rolnictwa (GO EPI – AGRIS).

O współpracy z instytutami badawczymi powiedział dr hab. Piotr Dorszewski. Obecnie kontakt z koordynatorami instytutowymi trwa na bieżąco. Trwają przygotowania dotyczące tematyki wykładów, które miałyby być przedstawione na konferencji pt. „Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce” planowanej na 14-17 czerwca.

Ponadto w trakcie spotkania zwrócono uwagę na dydaktyczną i szkoleniową rolę przygotowywanych na bieżąco krótkich relacji filmowych z poletek i wskazano na konieczność współpracy między organizatorami na rzecz szerszej promocji KDP 2021 wśród uczniów i nauczycieli szkół rolniczych, zwłaszcza podległych MRiRW. Podkreślono, że relacje filmowe, różne wydarzenia towarzyszące, artykuły na stronie internetowej oraz w miesięczniku „Wieś kujawsko-pomorska” powinny być pomocne w realizacji podstawy programowej.

Podczas spotkania, dr Ryszard Zarudzki zwrócił uwagę na przedsięwzięcie krajów Europy Środkowej o nazwie BIOEAST oraz program BIOEASTsUp w kontekście już uruchomionego Programu Operacyjnego HORYZONT EUROPA. Zachęcał do kontaktu z Krajowym Punktem Kontaktowym prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w celu rejestracji na szkolenia dotyczące pisania projektów na konkursy organizowane w ramach HORYZONTU EUROPA.

Ustalono, że kolejne spotkanie Współorganizatorów odbędzie się pod koniec maja.

Zatwierdził Sporządził
Ryszard Zarudzki Piotr Dorszewski
Dyrektor KPODR Minikowo KPODR Minikowo