Polski Związek Producentów Kukurydzy zaprasza w ramach Krajowych Dni Pola w Minikowie w dniach 19-20.06.2021  na stoisko  promujące  uprawę i wykorzystanie ziarna kukurydzy dla celów spożywczych

Promocja odbywać  się będzie w ramach programu finansowanego z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.