22 lipca 2020 roku w Bydgoszczy w siedzibie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie a Uczelnią. Przedmiotem podpisanej umowy jest wspólna organizacja przyszłorocznej edycji Krajowych Dni Pola 2021.

Ze strony UTP umowę podpisał prof. Tomasz Topoliński Rektor, KPODR reprezentował Dyrektor – dr Ryszard Zarudzki.
W związku z sukcesem Krajowych Dni Pola Minikowo 2020, wyrażonym dużym zainteresowaniem i uznaniem odbiorców, w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęto decyzję o ponownej organizacji tego wydarzenia w Minikowie, w 2021 roku.
Umożliwi to polskim rolnikom porównanie w jednym miejscu pełnego potencjału odmian roślin uprawnych w warunkach precyzyjnego nawadniania poletek pokazowych za pomocą deszczowni mostowej wyposażonej w innowacyjny system aplikowania zmiennych dawek polewowych, pozwalający praktycznie całkowicie wyeliminować zagrożenie ze strony okresów posusznych, coraz częściej występujących na przestrzeni ostatnich lat. Poletka demonstracyjne z odmianami zlokalizowane będą w Minikowie na polach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, w miejscu tegorocznej kolekcji. Zarówno specjaliści z UTP jak i KPODR odpowiedzialni będą za technologiczny nadzór nad prowadzonymi demonstracjami. Oprócz prezentacji bogatej oferty firm hodowlanych planowana jest również demonstracja systemów ochrony, nawożenia, technologii uprawy, wspomagania decyzji, sposobów wdrażania innowacji w uprawie roślin.
Imprezami towarzyszącymi Krajowym Dniom Pola 2021 będą m.in. Międzynarodowy Dzień Rzepaku EURORZEPAK 2021, Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH 2021, XXI Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz jubileuszowe XXV Kujawsko-Pomorskie Dni Pola w Grubnie. Aktualnie trwają już prace przygotowawcze, by w najbliższych tygodniach rozpocząć zasiewy odmian roślin ozimych na przyszłoroczne wydarzenie.