Krajowy pokaz polowy postępu genetycznego odmian roślin uprawnych w Chrząstowie  w dniu 20.06.2020r.

W ramach Krajowych Dni Pola w Minikowie zapraszamy
na Krajowy pokaz polowy postępu genetycznego odmian roślin uprawnych organizowany przez COBORU, który odbędzie się w SDOO w Chrząstowie w dniu 20.06.2020 r.

 

Celem pokazu jest:

Prezentacja na poletkach pokazowych najnowszych osiągnięć hodowlanych:

– soi i rośliny bobowatych (strączkowych) grubonasiennych rekomendowanych do uprawy na obszarze województwa

– zbóż i innych gatunków roślin rekomendowanych do uprawy w województwie

– przedstawiających znaczenie postępu genetycznego w poprawie zdrowotności upraw (pokaz polowy organizowany w związku z obchodami Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin 2020)

– prezentujących sposoby zwiększania bioróżnorodności na polach uprawnych w rolnictwie ekologicznym

– odmian zbóż jarych o podwyższonej tolerancji na suszę.

Pokazowi towarzyszyć będzie seminarium prowadzone w warunkach polowych (w namiotach), z krótkimi referatami wprowadzającymi do materiałów roślinnych, prezentowanych na poletkach pokazowych.

 

Schemat poletek pokazowych w Chrząstowie

Grupa 1  Listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) soi i roślin bobowatych

Grupa 2 Listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) zbóż jarych

Grupa 3 Listy odmian zalecanych do uprawy (LOZ) i nowości odmianowe w zbożach ozimych

Grupa 4 Znaczenie odporności genetycznej odmian w poprawie zdrowotności roślin

Grupa 5 Sposoby zwiększania bioróżnorodności na polach uprawnych

Grupa 6 Odmiany Zbóż jarych o podwyższonej tolerancji na suszę